Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 5.7. 1. Меркантнлістська та неомеркантилістська теорії

Зовнішньоторговельна політика будь-якої держави зосереджуєть­ся на таких питаннях: які товари необхідно експортувати та які імпортувати, з якими країнами торгувати та у якому обсязі, чи по­трібно державі втручатися у вільний потік товарів, і якщо так, то в якому обсязі?

Сьогодні розроблено два типц теорії торгівлі, які по-різному від­повідають на ці запитання. Згідно з теоріями першого типу держа-' ва не повинна втручатись у структуру торгівлі. Ці теорії вивчають та пояснюють, якою продукцією, в якому обсязі та з ким країни будуть торгувати за відсутності будь-яких державних обмежень. До таких теорій належать: теорії абсолютних переваг, відносних переваг, розміру країни, співвідношення факторів виробництва, жит­тєвого циклу продукту, подібності країн, "міжнародної конкурен­тоспроможності націй" тощо.

Другий тип теорій передбачає державне втручання у вільний потік товарів між країнами для зміни (обсягу» складу та напрямків торгівлі. До теорій цього типу належать; теорії меркантилізму, неомеркан­тилізму, залежності та інші.

Метою теорій міжнародної Торгівлі було і є допомогти фірмам та урядам у виборі найдоцільніцпого варіанта спеціалізації та стра­тегії задля обдуманого використання національних ресурсів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+