Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. Теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування - Зміст, предмет, метод і завдання курсу

Як всяка самостійна наука економічне прогонозування є діалектичним взаємозв'язком: системи понять. категорій, термінів тощо; характеру предмета; методу пізнання. специфічних умов дослідження; цілі, які породжують наукові знання і яким ці знання служать; зв'язку з практикою як вихідним пунктом, вищою метою і критерієм істинності пізнання.

Отже, економічне прогнозування як наука має свій предмет дослідження, свій метод пізнання, свою систему понять і категорій, термінологію і т.д.

Основу науки складає предмет, а метод має вторинне підпорядкування, по відношенню до предмета значення.

Між предметом і методом існує зв'язок: "що" і "як".