Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.1.3. СВІТОВІ РЕСУРСИ РОСЛИННИЦТВА

За даними А. О. Бабича (1995) з посиланням на «FAO Produc­tion» (1994), земельний фонд у цілому по всіх країнах світу стано­вить 13 млрд 435 млн га, в тому числі 36,2 %, або 4 млрд 868 млн га, займають сільськогосподарські угіддя, з них ріллі 1 млрд 346 млн га, або 27,6 %. Під природними кормовими угіддями — луками та пасо­вищами — 3 млрд 424 млн га, або 70,3 %, багаторічними насаджен­нями — 98 млн га, або 2,0 % площі

Проте використовується цей величезний потенціал сільськогос­подарських угідь вкрай незадовільно, оскільки щороку, за даними Бабича, втрачається близько 25 млн га сільськогосподарських угідь, що дорівнює втраті продуктів харчування для 84 млн чол. На жаль, Україна теж не є винятком у цьому.

Найбільші площі сільськогосподарських угідь у Китаї — 496 млн га, Австралії — 496, США — 427, Бразилії — 245,8, Росії — 210, Казах­стані — 221,8, Індії — 181, Аргентині — 169,2, Монголії — 126, Мек­сиці — 99,2, Канаді — 73,4 млн га. Україна — велика країна світу і входить до числа 12 країн, що мають найбільше землекористуван­ня. Площа її сільськогосподарських угідь становить 42 млн га, в то­му числі близько 34 млн га орних земель. Наша держава після Росії має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських угідь (табл. 1).

В Україні досить сприятливі кліматичні умови, географічне по­ложення, родючі землі й чудові хлібороби з віковими традиціями. Проте добрі земельні вгіддя — це лише фундамент урожаю. Щоб отримувати до 40 ц/га зерна і 60 - 70 ц/га корм. од. кормів, потрібні відповідні матеріальні ресурси. Разом з тим агрокліматичний поте­нціал України, клімат якої переважно континентальний, у 1,5 — 1,8 раза нижчий порівняно з країнами Західної Європи і США. Тому високі гарантовані врожаї щорічно отримують лише на площі, що становить 30 % від усіх орних земель. Решта земель, розміщена пе­реважно в південній і південно-східній частинах Лісостепу та в Степу, має недостатнє зволоження. У зв'язку з цим бувають великі коливання врожайності польових культур по роках.

У світі, як уже зазначалося, спостерігається тенденція до змен­шення площі орних земель на душу населення. За даними А. О. Ба­бича, в 1975 р. на 100 осіб припадало 35 га ріллі, в 1985 р. — 28 га, в 1993 р. — 24 га, у США — відповідно 65,57 і 54 га, в Україні — 69,67 і 64 га. У країнах Європейського Економічного Союзу за цей період площа ріллі з розрахунку на 100 осіб стабілізувалася на рівні 21 га, в тому числі в Італії — 16, Німеччині — 14, Великій Британії — 11. В інших країнах, зокрема в Японії, вона становить 3,3 га.

Все це свідчить про те, що конче необхідне різке поліпшення земле­користування, хоч би на існуючому рівні утримування площі ріллі, що є в розпорядженні населення світу.

При раціональному використанні світових земельних ресурсів є можливість прогодувати 10 — 12 млрд населення, а в перспективі — навіть 15 — 20 млрд. Разом з тим актуальним залишається питання оптимізації народонаселення шляхом регулювання народжуваності. Це більш гуманний захід, аніж голодне чи напівголодне існування людей.

Україна вже тепер має можливість виробляти щороку 50 — 55 млн т зерна, 110 — 120 млн т корм. од. кормів та необхідну кількість техніч­ної сировини. Надалі кількість зерна можна збільшити приблизно

1. Площа сільськогосподарських угідь, сіножатей, пасовищ та ріллі у світі (за А. О. Бабичем, 1995)

 

 

 

Сільсько­госпо-

Сіножаті і

пасовища

Рілля

Континенти, країни

дарські

площа,

% в с.-г.

площа,

% в с.-г.

 

угіддя, млн г а

млн га

угіддях

млн га

угіддях

 

У світі і по континентах

 

У світі — всього

4868,3

3424,3

70,3

1345,9

27,6

Африка

1082,0

899,5

83,1

163,6

15,1

Північна Америка

633,4

362,0

57,2

264,4

41,7

Південна Америка

610,1

497,1

81,5

96,8

15,9

Азія

1259,0

799,9

63,5

424,8

33,7

Європа

217,5

80,8

37,2

122,6

56,4

Океанія і Австралія

481,8

429,2

89,1

51,6

10.7

 

 

Країни

 

 

Китай

496,3

400,0

80,6

93,1

18,8

Австралія

466,0

415,0

89,1

58,0

10,9

СІЛА

426,9

239,2

56,0

185,7

43,5

Бразилія

245,8

186,8

76,0

49,5

20,1

Казахстан

221,8

186,3

84,0

35,3

16,0

Росія

210,3

78,0

37,1

129,9

61,8

Індія

181,1

11,4

6,3

166,1

91,7

Аргентина
Мексика

169,2

142,0

83,9

25,0

14,8

99,2

74,5

75,1

23,2

23,4

Канада

73,4

27,9

38,0

45,4

61,9

Нігерія

72,4

40,0

55,2

29,9

41,3

Україна

41,9

7,5

17,9

33,4

79,4

Туреччина

39,8

12,4

$(function () { $(".content .title").find('h1').replaceWith(function() { return '

' + $(this).text() + '

'; }); $( ".pagination" ).append(''); });