Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

Культури, що розглядаються в курсі рослинництва, поділяють на групи переважно за виробничим принципом: зернові, технічні, кор­мові і баштанні. Кожна з цих великих груп культур включає під­групи.

До групи зернових входять культури, які вирощують на продово­льче і фуражне зерно. Це типові хліба — пшениця, жито, ячмінь, овес, тритикале (гібрид пшениці і жита); просовидні хліба — куку­рудза, просо, сорго, рис, могар, чумиза; зернові бобові — горох, соя, квасоля, чина, сочевиця, боби, нут, люпин, лобія; з інших родин — гречка.

До групи технічних культур належать олійні, ефіроолійні, пря­дивні, цукроносні, крохмаленосні, лікарські та наркотичні рослини.

Кормові культури — кормові однорічні та багаторічні злакові та бобові трави, трав'янисті культури інших родин (хрестоцвітих, айс­трових тощо), коренеплоди кормові, бульбоплоди.

Група баштанних включає баштанні культури продовольчого, кормового, а також технічного призначення — кавуни, дині, гарбузи, кабачки та ін.

Крім виробничого, існує поділ культур за способом або характе­ром використання головного продукту врожаю. За цією ознакою ви­діляють 6 груп польових культур: зернові; коренебульбоплоди, сюди належить і стеблоплідна рослина — кормова капуста, баштанні, всі кормові культури; олійні та ефіроолійні; прядивні; тютюн і махорка. По всіх культурах, віднесених до вказаних класифікаційних груп, у курсі рослинництва зазначають ботанічні, еколого-біологічні і гос­подарські ознаки, вид і якість продукції, особливості вирощування, оцінку їх господарського значення, технологію і механізацію виро­щування, способи збирання врожаю, якісні його показники та ін.