Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Законодавча, нормативна та інструктивна база податкового обліку

1.2. Законодавча, нормативна та інструктивна база податкового обліку

Основною   законодавчою,   нормативною   і   інструктивною   базою податкового обліку є:

Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори", із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 червня 1993 року N 3293-XII;

Закон України від 15 вересня 1995 р. N 329/95-ВР „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби", з наступними змінами і доповненнями; Закон України від 18 лютого 1997 р. N 75/97-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", з наступними змінами і доповненнями;

Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р., з наступними змінами і доповненнями;

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування   прибутку   підприємств"   від   22.05.97   року   з наступними змінами і доповненнями.

Закон України „Про фінансовий лізинг" від 11.12.03 р., №1381-ІV з наступними змінами і доповненнями;

Закон України „Про плату за землю" від 3.07.92р., з наступними змінами і доповненнями;

Закон України „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року з наступними змінами і доповненнями.

Закон України „Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р.
№ 1201, з наступними змінами і доповненнями;

Закон   України   від   18   січня   2001   р.   N   2240-III   „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням    та   похованням",    з    наступними    змінами    і доповненнями;

Закон України від 2 березня 2000 р. N 1533-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 21.11.00р. №2181 „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 22.05.2003р. №889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб", зі змінами.

Закон України від 23 вересня 1999 р. N 1105-XIV „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату

працездатності", з наступними змінами і доповненнями; Закон України від 9 липня 2003 р. N 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з наступними змінами і доповненнями;

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат господарських операцій суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затверджений ДПАУ від 13.10.98 р. № 477, із змінами і доповненнями;

Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165, зі змінами і доповненнями

Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165, зі змінами і доповненнями.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.1997р. №165, зі змінами і доповненнями;

Порядок заповнення та надання податкової декларації з ПДВ, затвердженим   наказом   ДПА  від   30.05.97   р.,   із   змінами   і доповненнями;

Указ Президента України від 28.06.99р. „Про внесення змін до указу президента від 03.07.98 р. № 727 „Про спрощену систему оподаткування,     обліку     та     звітності     суб'єктів     малого підприємництва", із змінами і доповненнями;

Указ Президента України від 7 серпня 1998 року № 857/98 "Про

деякі зміни в оподаткуванні", із змінами і доповненнями; 18.Інші нормативні та інструктивні документи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+