Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Ринок цінних паперів у системі ринкових відносин

Ринкові відносини постійно потребують мобілізації капіталу, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів.

Це здійснюється на фінансовому ринку.

 
 

Розглянемо структуру ринку взагалі.

 

 

Видно, що фінансовий ринок знаходиться у центрі усіх ринкових відносин.

Структура фінансового ринку:

 

 

         Знову-таки у центрі фінансової системи знаходиться ринок цінних паперів (РЦП). Цінні папери є похідними від вартості основних фондів підприємств і компаній, тому, як свідчить світова практика, у фінансовій сфері РЦП відіграє більш важливу роль, ніж грошово-кредитний ринок, перевищуючи останній за обсягами у середньому втричі.

         Ось чому РЦП по праву називають серцевиною ринкових відносин.

         Розглянемо структуру РЦП.

 

 

Фондові інструменти (складові РЦП) розглянемо у третьому питанні лек­ції.

А зараз про функції РЦП.

Ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, яка сприяє:

·           акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери;

·           структурній перебудові економіки шляхом перерозподілу капіталу з однієї галузі в іншу;

·           позитивній динаміці соціальної структури суспільства, створенню “се­ред­нього класу”;

·           підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами;

·           підготовленості населення до ринкових відносин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+