Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Типологія фондових ринків та фондових інструментів

РЦП розділяється на первинний і вторинний.

На первинному РЦП відбувається розміщення нових емісій (випусків) ЦП. Емітент може розміщувати їх самостійно, через фондову біржу, через фінансових посередників або через андеррайтінгову групу (синдикат).

На вторинному РЦП відбувається обіг вже розміщених ЦП, коли інвестори можуть вільно їх продавати та купувати(як правило – через фінансових посередників).

 

За принципами організації РЦП розділяється на:

·           біржовий (брокерський) РЦП. В Україні 5 ФБ: УФБ, ДФБ, КМФБ, ПФБ, УМВБ;

·           позабіржовий (ділерський) РЦП;

·           неофіційні (“чорні”) РЦП.

Брокерська компанія здійснює купівлю-продаж ЦП (як правило) на фондовій біржі від імені та за рахунок своїх клієнтів.

Ділерська компанія здійснює купівлю-продаж ЦП (як правило) на позабіржовому ринку від свого імені та за свій рахунок.

У багатьох країнах (Франція, Данія) позабіржові ринки взагалі відсутні. У деяких країнах позабіржові ринки організаційно оформлюються і стають офіційними (NASDAQ у США, KOSDAQ у Республіці Корея). У нас – Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС).

На позабіржовому ринку в обігу знаходяться акції дрібних підприємств, акції “з голубими смужками” – великих підприємств, перш за все загальнонаціонального значення, – котируються лише на фондовій біржі. У нас – основна маса ЦП обертається на позабіржовому неорганізованому ринку ( продовження тіньової економіки).

 

Рівні ринку цінних паперів:

·           світові (інтернаціональні) ринки;

·           національні ринки;

·           регіональні ринки.

 

Інструменти РЦП (види цінних паперів, визначені законодавством);

·           акції;

·           облігації внутрішніх державних та місцевих позик;

·           облігації зовнішніх державних позик;

·           облігації підприємств;

·           казначейські зобов’язання;

·           ощадні сертифікати;

·           векселі;

·           приватизаційні папери;

·           похідні цінні папери (деривативи).

Детально про ЦП – в наступній лекції.

 

Ринок інструментів власності:

·           акції акціонерних товариств;

·           приватизаційні папери (приватизаційні майнові сертифікати; житлові чеки; земельні бони).

 

Ринок інструментів позики:

·           облігації усіх видів;

·           казначейські зобов’язання;

·           ощадні сертифікати;

·           векселі.

 

Ринок похідних ЦП (деривативів) :

·           опціони;

·           ф’ючерси;

·           форварди;

·           фондові варанти;

·           депозитарні розписки.

Розвиток Українського ринку цінних паперів стримується рядом об’єк­тивних та суб’єктивних факторів. До об’єктивних чинників відносяться:

·           кризовий стан української економіки;

·           відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому;

·           відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення до фондового ринку, викликана діяльністю багатьох трастів та інвесткомпаній;

·           відсутність на ринку інвестиційно привабливих цінних паперів стабільно працюючих і прибуткових підприємств;

·           низькі доходи більшої частини населення, що стримує появу масового дрібного інвестора;

·           практична відсутність на фондовому ринку інституційних інвесторів – пенсійних фондів, страхових компаній тощо;

·           відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення, у тому числі в цінних паперах.

В той же час без розвитку ринку цінних паперів подолати економічну кризу неможливо. РЦП – та ланка ланцюжка перетворень, яка дає можливість здійснити фінансову стабілізацію та перейти до впевненого економічного зростання.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+