Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3. Економічний прогрес: основні критерії та рушійні сили

З виникнення політичної економії представники різ­них напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушій­ні сили розвитку економіки. Так, причини розвитку сус­пільства, в тому числі економіки, вони вбачали у зрос­танні населення, географічному середовищі, прогресі техніки, психобіологічних, соціально-правових факторах та ін. З'ясування цих причин має велике теоретико-пізнавальне та практичне значення, зокрема допомагає виробити науково-практичні рекомендації для стабіль­ного і прискореного розвитку продуктивних сил.