Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Облік витрат на формування основного стада й на закладання та вирощування багаторічних насаджень

3. Облік витрат на формування основного стада й на закладання та вирощування багаторічних насаджень

Формування основного стада продуктивної й робочої худоби здійснюють головним чином за рахунок молодняка, вирощеного на сільськогосподарському підприємстві. При переведенні молод­няка до основного стада складають Акт на переведення тварин із однієї групи до іншої (зразок 1.3).

Тварини, переведені до основного стада, оцінюють за плановою собівартістю їхньої живої маси або утримання на дату переведення. Наприкінці року, після визначення фактичної собівартос­ті живої маси тварин, різницю між плановою й фактичною собі­вартістю переведеного до основного стада поголів’я відображають методом червоного сторно або додаткових записів на відповідних бухгалтерських рахунках.

Основне стадо продуктивної й робочої худоби поповнюють також шляхом закупівлі племінних тварин і худоби. В цьому разі виписують товарно-транспортні й податкові накладні, рахунки-фактури, племінні та ветеринарні свідоцтва. Худобу, що придбали у сторонньої організації, відносять до складу основних засобів за її первісною вартістю придбання.

Синтетичний облік основного стада продуктивної й робочої худоби здійснюють на субрахунку 107 «Робоча і продуктивна худоба» рахунка 10 «Основні засоби». На субрахунку 155 «Формування основного стада» рахунка 15 «Капітальні інвестиції» обліковують витрати на формування основного стада робочої й продуктивної худоби (крім тварин, що їх обліковують на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»).

Аналітичний облік поголів’я робочої й продуктивної худоби здійснюють на підставі Звіту про рух тварин і птиці на фермі у журналі-ордері № 9 с. г. та відомості 9-а с. г. Облік здійснюють за видами худоби. Підсумкові дані аналітичного обліку наявнос­ті та руху робочої й продуктивної худоби за субрахунком 107 «Робоча і продуктивна худоба» переносять до журналу-ордеру № 13 с. г.

До багаторічних насаджень належать: полезахисні лісові смуги, плодові сади, хмільники тощо. Аналітичний облік витрат за кожним із перелічених об’єктів здійснюють із зазначенням дати закладання насаджень та їхнього місцезнаходження. Аналітичний облік витрат здійснюють у виробничому звіті за статтями, визначеними для рослинництва. Підставою для списання витрат є такі самі первинні документи, що й у рослинництві. Акт прийняття багаторічних насаджень і передання їх в експлуатацію складають двічі: щорічно після завершення робіт із закладення й вирощування багаторічних насаджень, а також після досягнення молодими насадженнями експлуатаційного віку (товарного плодоношення садів тощо).

Синтетичний облік здійснюють на рахунку 108 «Багаторічні насадження» рахунка 10 «Основні засоби».

У таблиці 1.1 наведено відображення в синтетичному облікові окремих операцій руху тварин на сільськогосподарському підприємстві.

Таблиця 1.1

Відображення на рахунках
 бухгалтерського обліку операцій руху тварин

 

Дебет

Кредит

Придбання в інших підприємств тварин, молодняка й дорослої худоби для відгодівлі:

21

63

Сума податкового кредиту за ПДВ:

641

63

Оприбутковано приплід молодняка продуктивної та робочої худоби, звірів і птиці:

21

232

Прийняття худоби від населення для продажу:

218

685

Переведення молодняка тварин до основного стада:

155

21

Оприбутковано тварин до основного стада:

107

155

Переведення молодняка тварин із однієї групи до іншої:

21

21

Відвантажено тварини покупцеві:

36

701

Нараховано податкове зобов’язання за ПДВ:

701

641

Списано собівартість реалізованих тварин:

901

21

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації тварин:

701

791

Списано на результати діяльності собівартість реалізованих тварин:

791

901

Здійснені витрати з формування багаторічних насаджень:

15

208,63

66, інші

Введено в експлуатацію молоді багаторічні насадження:

108

15

Молоді насадження в експлуатації переведено до дорос­лих насаджень:

108

108

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+