Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Процес розробки МСФО, їх статут та застосування

КМСБО накопичує пропозиції щодо нових тем для розробки МСБО, які надходять від представників Ради, організацій-членів, членів Консультативної групи, інших організацій та окремих осіб.

Штатний персонал КМСБО готує перелік запропонованих тем, які роз­глядаються Радою КМСБО. Після включення теми до робочої програми почи­нається процес розробки стандартів, який звичайно містить шість потенційних стадій.

Рис. Послідовність розробки МСБО

 

З метою розробки стандарту Рада КМСБО створює Керівний комітет, який очолює представник Ради. До складу Комітету звичайно входять представники рад або інших органів з бухгалтерського обліку принаймні трьох інших країн, а також інших організацій, які представлені в Раді або у Консультативній групі, або експертів з певних питань.

Керівний комітет здійснює первісне дослід­ження, в процесі якого:

- визначає всі питання, пов'язані з темою стандарту;

- розглядає застосування Концептуальної основи КМСБО щодо визначених пи­тань;

- вивчає регіональні та національні вимо­ги та практику щодо облікових підходів, які є доречними.

Розглянувши всі питання, пов'язані з те­мою стандарту, Керівний комітет може надати Раді відправну схему стандарту, що розроб­ляється.

Після отримання коментарів Ради Керівний комітет готує та публікує проект викладу прин­ципів, який звичайно містить:

- визначення облікових принципів, які покладено в основу;

- розглянуті альтернативні підходи та при­чини їх прийняття або відхилення.

Обговорення цього документа звичайно триває три місяці, протягом яких всі зацікавлені сторони можуть надавати коментарі.

У випадку перегляду існуючого МСБО Рада може надати вказівку Керівному ко­мітету підготувати його проект для обгово­рення без попередньої публікації викладу принципів.

Розглянувши коментарі щодо попереднього викладу принципів, Керівний комітет узгоджує та надає Раді для ухвалення остаточний виклад принципів, який є основою для підготовки проекту МСБО.

Після цього Керівний комітет готує проект МСБО, який після розгляду та ухвалення принаймні 2/3 членами Ради публікується для обговорення.

Протягом періоду обговорення, який триває 1—3 місяці, всі зацікавлені сто­рони заохочуються до надання коментарів щодо проекту МСБО.

Після розгляду коментарів Керівний комітет готує проект для перегляду Ра­дою.

У разі згоди принаймні 2/3 членів Ради МСБО приймається та публікується.

Процес розробки стандартів залежить від складності питань, що розгляда­ються. Тому Рада може приймати рішення щодо додаткових консультацій або випуску кількох проектів для обговорення до початку розробки МСБО.

Така організація розробки МСБО забезпечує високу якість стандартів, а за­лучення зацікавлених осіб до процесу обговорення їх проектів сприяє прийнят­ності МСБО для тих, хто складає фінансові звіти, та їх користувачів.

У передмові до МСБО наголошується, що ні КМСБО, ні фахові організації бухгалтерів не мають повноважень вводити в дію міжнародні угоди або вимагати відповідності національного законодавства положенням МСБО.

Отже, МСБО не є домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності у певній країні. Через це впровадження МСБО здійснюється передусім зусиллями членів КМСБО на місцях з метою переконан­ня урядів та органів, які встановлюють стандарти та контролюють ринки цінних паперів, представників ділових кіл дотримуватися Міжнародних стандартів бух­галтерського обліку при складанні фінансових звітів.

Результатом цих зусиль є сприяння МСБО поліпшенню та гармонізації фінансової звітності у світі.

На сьогодні МСБО використовуються:

- як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах світу;

- як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють свої власні вимоги;

- фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають або дозво­ляють іноземним емітентам подавати фінансові звіти згідно з МСБО;

- наднаціональними органами, такими як Європейська комісія;

- Світовим банком, який вимагає від позичальників подання фінансової звітності згідно з МСБО;

- дедалі більшою кількістю підприємств.

Дослідження свідчать, що більшість країн або безпосередньо застосовують МСБО, або їхні національні стандарти ґрунтуються на МСБО .

Таблиця

Застосування МСБО в різних країнах

№ пор.

Застосування МСБО та їх узгодження з національними стандартами

Країна

 

1

2

3

1

МСБО використовуються як національні стандарти з додатковими поясненнями

 

Хорватія, Кіпр, Кувейт. Латвія, Мальта, Оман, Пакистан, Тринідад і Тобаго, Вірменія, Грузія, Гондурас, Румунія, Панама, Гаїті, Еквадор, Македонія, Непал, Домініканська Республіка, Киргизстан

2

МСБО використовуються як національні стандарти, але останні розробляються для об'єктів, що не охоплені МСБО

Малайзія, Папуа, Нова Гвінея

3

МСБО використовуються як національні стандарти, але в деяких випадках можуть бути модифіковані для місцевих умов

 

Албанія, Бангладеш, Барбадос, Колумбія, Ямайка, Йорданія, Кенія, Польща, Судан, Свазіленд, Таїланд, Уругвай, Замбія, Зімбабве

4

Національні стандарти розробляються окремо, але базуються на відповідних МСБО

 

Чилі, Іран, Філіппіни, Словенія, Туніс, Узбекистан, Китай, Болгарія, Молдова, Камбоджа, Сирія

5

Національні стандарти розробляються окремо, але базуються на аналогічних МСБО в більшості випадків. Немає посилання на МСБО в національних стандартах, які можуть забезпечувати більший або менший вибір ніж, МСБО

 

Бразилія, Чехія, Франція, Індія, Ірландія, Литва, Маврикій, Мекси­ка, Намібія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Словаччина, Південна Африка, Швейцарія, Ту­реччина, Україна

6

Те саме, що й п.5, але кожний стандарт включає положення, яке порівнює націо­нальний стандарт з відповідним МСБО

Австралія, Данія, Гонконг, Італія, Нова Зеландія, Швеція, Югославія

7

Національні стандарти розробляються окремо

 

Австрія, Бельгія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Японія, Корея, Люксем­бург, Іспанія, Велика Британія, США, Росія

8

Національних стандартів не існує. МСБО формально не прийнято, але звичайно використовуються

Ботсвана, Лесото

 

 

При цьому більшість положень національних стандартів провідних розвине­них країн (США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Японії), що мають автономні стандарти, збігаються з МСБО.

МСБО є відправною точкою для багатьох країн, що розвиваються, які створюють національні стандарти (Китай та інші країни Азії, Центральної Європи, СНД).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+