Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Методи і правила ведення податкового обліку і їх характеристика

1.4. Методи і правила ведення податкового обліку і їх характеристика

Правила ведення податкового обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ і податку на прибуток регламентовані відповідними наказами ДПАУ, в яких детально описано як заповнювати податкові накладні, книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг). В цих наказах описується: коли повинні складатися податкові накладні, як потрібно здійснювати записи у вище зазначені книги.

Щодо аналітичного і синтетичного обліку валових витрат і валових доходів, то на сьогоднішній день немає нормативного документу, який би регламентував порядок ведення їх податкового обліку. Мінфіном України 4.08.97р. були видані Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, які передбачали використання для обліку валових доходів рахунок 48 „Валові доходи", а для обліку валових витрат - рахунок 18 „Валові витрати". Ці Рекомендації не носили обов'язковий характер, а після введення нового Плану рахунків з 2000 року взагалі втратили актуальність.

Варіант синтетичного обліку, який передбачався цими Рекомендаціями був названий „мінфінівським ортодоксальним". Цей метод синтетичного обліку можна використовувати і на сьогоднішній день, але для узагальнення валових доходів і валових витрат підприємства можуть використовуватися рахунки, які не зайняті в Плані рахунків. Перевага цього методу полягає в тому, що загальну суму валових доходів можна отримати як кредитовий оборот, наприклад, за рахунком 749 „Валові доходи", а суму валових витрат, як дебетовий оборот, наприклад, за рахунком 29 „Валові витрати".

Наприклад, віднесення до валових доходів продажної вартості готової продукції (виконаних робіт, послуг) буде відображатися наступними записами: Дт 36 Кт 749, і одночасно Дт 749 Кт 70. Віднесення до валових витрат вартості придбаних виробничих запасів буде відображатися одночасно двома записами Дт29Кт63,Дт20Кт29.

Як видно із наведених прикладів, що вищеназвані рахунки (749, 29) є „транзитними" і саль да на кінець звітного періоду не мають.

Крім мінфінівського ортодоксального методу обліку валових витрат і доходів можуть використовувати ще такі методи:

мінфінівський модифікований;

табличний;

регістровий;

метод бухгалтерських проведень тощо.

Суть мінфінівського модифікованого методу полягає в тому, що облік валових витрат і доходів ведеться з використанням окремих рахунків синтетичного обліку (наприклад рахунки 749 та 29) із субрахунками та аналітичним рахунками, якими є відповідні додатки до Декларації з податку на прибуток підприємства або їх рядки.

Суть табличного методу полягає в тому, що валові витрати і доходи для складання відповідної декларації накопичуються в окремих таблицях, будова яких не регламентується, а розробляється самим підприємством

Суть регістрового методу полягає в тому, що валові витрати і валові доходи узагальнюються в спеціальних регістрах, які відповідають додаткам до декларацій.

При використанні методу бухгалтерських проведень валові витрати і доходи відображаються на окремих листках у вигляді бухгалтерських проведень за даними Головної книги з деяким їх коригуванням. Так, зокрема, не складаються бухгалтерські проведення на суму доходів і витрат від зміни залишків по розрахунках за авансами і залишків запасів на складах, в незавершеному виробництві і в готовій продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+