Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.4.2. ВАПНУВАННЯ І ГІПСУВАННЯ ҐРУНТІВ

Вапнування і гіпсування ґрунту в поєднанні із внесенням орга­нічних добрив дає змогу оптимізувати реакцію ґрунтового розчину, наблизити її до нейтральної, що сприяє підвищенню ефективності добрив і агротехнічних прийомів вирощування.

Під впливом мінеральних добрив, здебільшого хімічно або фізіо­логічно кислих, різко зростає кислотність ґрунту. Тому проблема

 

10. Баланс поживних речовин у ґрунті при вирощуванні багаторічних

 

 

 

 

 

 

 

 

Врожайність, ц/га

 

Виноситься з урожаєм

Вид трави і сумішей

 

зеленої маси

 

сухої речо­вини

 

N

Р

К

Люцерна Конюшина Люцерна + конюшина

 

420 340 416

 

84 68 83

 

220 182 214

63

47 58

208 183 196


раціонального використання їх значною мірою залежить від регу­лярного вапнування ґрунту. Значне підвищення кислотності ґрун­тів, за даними кафедри агрохімії Уманської ДАА, спостерігається в південному, південно-західному Лісостепу і подекуди навіть у пів­нічному Степу України.

Є культури, які добре ростуть і при деякому підкисленні ґрунту (рН 5,8 — 6), — картопля, льон, горох, жито, овес, ячмінь, бруква і турнепс, злакові багаторічні трави — вівсяниця (костриця) лучна, райграс багатоукісний і пасовищний, тимофіївка лучна, лядвенець рогатий. Люцерна, яра тверда пшениця, соняшник, кукурудза, сор­го, могар, суданська трава, гарбузи, кавуни, дині, озимий ячмінь та інші культури ростуть на ґрунтах з реакцією ґрунту, близькою до нейтральної (рН 6,4 - 6,7) і нейтральною (рН 7,0). А еспарцет погано росте навіть при незначному підкисленні ґрунту. Для нього потрібні ґрунти з нейтральною і слабколужною (рН 7,2 - 7,4) реакцією.

При вирощуванні польових культур на ґрунтах з кислою реакці­єю (pHсол < 6,0) необхідно проводити їх вапнування. Норму вапна, як правило, визначають за формулою

де HCaO3 — норма карбонату кальцію, т/га; — гідргідролітична

кислотність ґрунту, мг- екв/100 г; 1,5 — розрахунковий коефіцієнт. Норму вапнякового матеріалу визначають за формулою

де Нвап мат — норма вапнякового матеріалу, т/га; — норма

вапна, т/га;— масова частка нейтралізуючих речо-

вин у вапняковому матеріалі у перерахунку на карбонат кальцію, %; 100 — коефіцієнт переведення відсотків у частку від 1.

При надмірній лужності ґрунту (рН 7,6 - 7,8) в Степу України треба його гіпсувати. Норму гіпсуобчислюють

за формулою

де 0,086 — міліграм-еквівалент гіпсу; Na — вміст обмінного натрію в ґрунті, мг екв/100 г; Е — ємність вбирання, мг екв/100 г ґрунту;

трав, кг/га

 

Залишається з корінням і стернею

Надходить у ґрунт азоту

сухої ре­човини

N

Р

К

з опа­дами

у результаті діяльності вільноживучих азотфік­суючих бактерій

всього

76 52 76

182 164 184

52 43

57

173 164 176

ео еоео to to to

54 48 56

268

244 272

Н — потужність шару ґрунту, що підлягає меліорації, см; d— щіль­ність складення цього шару ґрунту, г/см3; 0,1 — допустима частка увібраного натрію від загальної ємності вбирання (для степових со­лонців хлоридно-сульфатного типу засолення допускається вміст 5 % загальної ємності, тому замість числа 0,1 ставлять у формулі 0,05).