Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. 8. Роль ООН в розповсюдженні інформаційних технологій як інструменту розвитку інформаційного суспільства

В даний час переконання ООН, щодо того, чому всі країни мають вступити в IT революцію, сформовані і перевірені практичним досвідом. ООН постійно займав активну по­зицію, заздалегідь визначивши важливі умови для ефектив­ності своїх дій, а також проблеми і перешкоди, які необхідно подолати для забезпечення ефективності і стійкості внеску IT в розвиток всіх країн світу.

Такі дії були відображені в цілому ряді документів ООН. Серед них:

-     звіт  експертної  групи  з  інформаційних і  телеко­
мунікаційних технологій (Нью-Йорк, 17-20 квітня 2000 p.);

-     звіт Генеральному секретарю ООН групи радників з
інформаційних технологій;

-     глобальна ініціатива щодо подолання інформаційної
нерівності;

-     типова угода обміну при міжнародному комерційному
використанні електронного обміну даними (Додаток до Реко­
мендації №26 «Комерційне використання угод обміну при
електронному обміні даними», яке прийняте Робочою гру­
пою зі сприяння міжнародним торговим процедурам Євро­
пейської економічної комісії ООН від 23 червня 1995 p.);

-     угода про електронну комерцію (Рекомендація №31,
прийнята Центром сприяння торгівлі і електронному бізнесу
ООН (UN/CEFACT), березень 2000 p., Женева).

В 1966 році Генеральна Асамблея ООН створила допоміж­ний орган — комісію ООН з міжнародної торгівлі (ЮНСІТ­РАЛ) в цілях сприяння розвитку права міжнародної торгівлі.

У напрямі розвитку інформаційного суспільства можна відзначити такі документи даного органу:

 >   типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію»
1996 р. (з додатковою статтею, прийнятою в 1998 p.);

>   типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронні підписи»
2001 p.;

>   типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародні кредитові
переклади» 1992р.;

>   правове керівництво ЮНСІТРАЛ з електронного пере­
казу коштів 1987 p.;

>   рекомендація   ЮНСІТРАЛ   про    правову   цінність
комп'ютерних записів 1985 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+