Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Економічна сутність доходів та характеристика їх складу

Отримання доходів свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками.

Доходи підприємства виконують такі найважливіші задачі:

Доходи підприємства - це:

 
 

Джерело формування прибутку

 

Джерело виплати різних видів податків

 

Основа для самофінансування підприємства

 

 

 

 

 

 

В найбільш узагальненому вигляді розподіл доходів виглядає так:

  

    

 
  Подпись: П = Д – ВО – ПЗ – Пл П  – прибуток ПЗ – податки і збори ВО – витрати обігу Пл – платежі
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сума доходів торговельного підприємства, отриманих із всіх джерел і по всіх видах господарської діяльності, утворює його валовий дохід. Валовий дохід являє собою частину вартості товару, яка призначена для покриття витрат обігу, сплати податків та утворення прибутку.

 

               
    Подпись: ВАЛОВИЙ ДОХІД
 
 
 
    Скругленный прямоугольник: Дохід від іншої реалізації містить у собі: - дохід від реалізації основних засобів; - дохід від реалізації матеріальних цінностей; - дохід від реалізації продукції на сторону під-собних, допоміжних і обслуговуючих виробництв; - дохід від здачі ОЗ в оренду; - дохід від реалізації цінних паперів; - дохід від операцій обмінних пунктів з готівкою, іноземною валютою.
 
    Скругленный прямоугольник: Дохід від позареалізаційних операцій містить у собі: - дохід минулих років, що виявлений у звітному році; - надходження боргів від інших підприємств; - доходи від депозитів і кредитів; - доходи від спільної діяльності; - доходи від ліквідації ОЗ; - кредиторська заборгованість щодо якої минули строки позовної давності; - отримані штрафи, пені, неустойки.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дохід від реалізації товарів – це найважливіша складова валового доходу і утворюється від реалізації товарів споживачам та надання торгових послуг. Джерелом формування доходів від реалізації в оптовій торгівлі є оптова збутова надбавка, а в роздрібній – торгова надбавка. Торговельна надбавка утворюється як різниця між ціною реалізації товару та ціною закупівлі:

 
  Подпись: ТН = Цреал – Цзакуп Цреал – ціна реалізації Цзакуп – ціна закупівлі
 


 

 

 

 

Торговельна надбавка визначається по окремих товарах, а також в цілому по підприємству (визначення суми доходів від реалізації):

 
  Подпись:               n ТН = ∑(Цреал – Цзакуп)                    і=1
 

 

 

 

 

 


Величина торговельної надбавки в ціні реалізації характеризує обсяг послуг торговельного підприємства по реалізації товарів. Торговельна надбавка визначається підприємством самостійно за окремими товарами, однак існують обмеження її рівня в рамках державного регулювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+