Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.2. Аналітичні показники динаміки

Для вивчення закономірностей динаміки використовується система показників, які характеризують напрямок та інтенсивність зміни у часі досліджуваної ознаки.

Абсолютний розмір змін у часі показує абсолютний приріст. Ланцюговий абсолютний приріст () характеризує зміну показника за одиницю часу в абсолютному виразі:

                                              .                                                   (3)

Базисний абсолютний приріст () показує зростання або зменшення показника в абсолютному виразі порівняно з рівнем, прийнятим за базу, тобто за певний період часу:

 

                                               .                                                    (4)

Між наведеними показниками існує взаємозв'язок: сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному абсолютному приросту, а різниця двох послідовних базисних абсолютних приростів дорівнює ланцюговому:

                                            

                                                                        (5)

 

Середній абсолютний приріст показує середній розмір зміни показника за одиницю часу і розраховується за формулою:

                                             .                                          (6)

 

 

Приклад розрахунку абсолютних приростів:

 

Роки                                                   2000            2001             2002            2003

Валовий збір зернових,

тис. т                                              220,4          219,3            221,5          225,0   

 

 

Абсолютні прирости (тис. т)

 

ланцюгові

базисні

2001

=219,3-220,4=-1,1

=219,3-220,4=-1,1

2002

=221,5-219,3=2,2

=221,5-220,4=1,1

2003

=225,0-221,5=3,5

=225,0-220,4=4,6

 

Середньорічний абсолютний приріст:

 

 

Для характеристики відносної зміни показника у часі використовуються коефіцієнти або темпи росту (зростання):

 

а) коефіцієнти росту:

ланцюгові      Кл=                   базисні     Кб=   

б) темпи росту:

ланцюгові     Тр=х100            базисні     Тб= х100.

Середній коефіцієнт або темп росту розраховується як середня геометрична за формулою:

                                                                      (7)

                            .                           (8)

Між ланцюговими та базисними коефіцієнтами зростання існує взаємозв'язок: добуток ланцюгових коефіцієнтів росту дорівнює базисному коефіцієнту, а відношення двох послідовних базисних коефіцієнтів росту дорівнює ланцюговому:

                                        Тб=Тл;       Тл=.

Приклад розрахунку коефіцієнтів та темпів росту:

 

ланцюгові

базисні

 2001

Тл=219,3/220,4=0,995 або 99,5%

Тб=219,3/220,4=0,995 або 99,5%

 2002

Тл=221,5/219,3=1,010 або 101,0%

Тб=221,5/220,4=1,005 або 100,5%

 2003

Тл=225,0/221,5=1,016 або 101,6%

Тб=225,0/220,4=1,021 або 102,1%

 

Середньорічний темп росту:

                          .

Таким чином, за період 2000-2003 рр. темп росту валового збору в середньому становив 100,7%.

Темп приросту характеризує відносну швидкість зміни показника у часі, як правило, у процентному виразі. Темпи приросту визначаються наступним чином:

ланцюгові:         Тпр== Тл-100                                                    (9)

 

базисні:               Тпр== Тб-100.                                                 (10)

Середній темп приросту розраховується за формулою:

                                         .

 

Приклад розрахунку темпів приросту:

        

ланцюгові

базисні

 2001

Тпр=-1,1/220,4=-0,005 або -0,5%

Тпр=-1,1/220,4=-0,005 або -0,5%

 2002

Тпр=2,2/219,3=0,010 або 1,0%

Тпр=1,1/220,4=0,005 або 0,5%

 2003

Тпр=3,5/221,5=0,016 або 1,6%

Тпр=4,6/220,4=0,021 або 2,1%

 

Середньорічний темп приросту:

.

Таким чином, в середньому за рік валовий збір зернових культур зростає на 0,7%.

Абсолютний вміст (значення) 1% приросту характеризує абсолютний розмір одного проценту зміни показника і визначається за формулами:

                                   А=.                                                   (11)

 

Для вищенаведеного ряду динаміки значення дорівнюють:

 2001

А=-1,1/-0,5=220,4/100=2,20 тис. т

 2002

А=2,2/1,0=219,3/100=2,19 тис. т

 2003

А=3,5/1,6=221,5/100=2,22 тис. т

Таким чином, в абсолютному виразі 1% приросту практично залишався незмінним.