Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.5. Вивчення сезонних коливань

Для багатьох соціально-економічних показників характерним є наявність циклічних внутрішньо річних коливань, які мають назву сезонних. Для виявлення та вимірювання сезонних коливань використовують спеціальні показники, які називаються індексами сезонності.

У тому випадку, коли коливання показника не мають чіткої тенденції, індекси сезонності визначаються за формулою:

,

де      — середнє значення показника за і-й період року:

— загальне середнє значення за всі роки.

Індекси сезонності прийнято розраховувати не менше, ніж за три роки. Приклад обчислення індексів сезонності:

Квартали

Товарооборот, тис.грн.

Ісез ( %)

2001

2002

2003

І

285

264

279

276

97,2

ІІ

293

278

286

286

100,7

ІІІ

295

281

302

293

103,2

ІV

290

265

287

281

98,9

 

Середні значення за квартали:

Загальна середня:

Визначимо індекси сезонності:

Отже, можна зробити висновки про те, що товарообороті має слабкі сезонні коливання.

Наочне подання сезонних коливань здійснюється шляхом побудови графіка сезонної хвилі, у якому по осі Х  відкладають періоди часу на протязі року, а по осі у — значення індексів сезонності.