Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Методика аналізу та планування валового доходу

 
  Подпись: Метою аналізу валового доходу є визначення показників доходності підприємства за поточний період, їх порівняння із минулим періодом, визначення динаміки та закономірності розвитку доходів, факторів, що впливають на доходи, оцінка достатності доходів для отримання цільового прибутку.
 

 

 

 

 

 

 

 


Етапи аналізу:

Етапи аналізу

Показники

Умовні позначення

1. Аналіз динаміки загальної суми валового доходу

Трвд = (ВД2 / ВД1)* 100%

Тпрвд = Трвд – 100%

Трвд – темп росту валового доходу

Тпрвд – темп приросту валового доходу

ВД1 і ВД2 – сума валового доходу відповідно минулого та звітного періодів

2. Аналіз складу валового доходу і тенденцій його змін

Питома вага доходу від реалізації = (Др / ВД) * 100%

Др – дохід від реалізації

ВД – сума валового доходу

3. Аналіз рівня вало-вого доходу, доходу від реалізації та тор-говельної надбавки

Рвд = ВД / Т

Рдр = Др / Т

Ртн = Др / (Т – Др)

Рвд – рівень валового доходу

Рдр – рівень доходу від реалізації

Ртн – рівень торговельної надбавки

Т – обсяг товрообороту

4. Аналіз впливу фак-торів на суму валового доходу

1) вплив зміни Т:

∆ВДт = (Т2 – Т1) * Рвд1

2) вплив зміни Рвд:

∆ВДрвд = (Рвд2 – Рвд1)*Т2

Т1 і Т2 – товарооборот відповідно минулого та звітного періодів

Рвд1 і Рвд2 – рівень валового дохо-ду відповідно минулого та звітно-го періодів

5. Аналіз достатності доходу для отрима-ння прибутку

                   ?

ВДф = ВДпц

ВДф – фактично отриманий дохід

ВДпц – валовий дохід, що забез-печує цільовий прибуток

 

 

 

Подпись: Планування валового доходу – це визначення його обсягу на майбутній період. При складанні плану валового доходу розрізняють плани по його складових, оцінюються план з продажів товарів, ресурсний потенціал підприємства і потреба у прибутку.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 


 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+