Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Функції та критерії оцінки діяльності відділів маркетингу на підприємстві

3. Функції та критерії оцінки діяльності відділів маркетингу на підприємстві

Кінцева мета роботи маркетингового підрозділу – підпорядкованість усієї господарської й комерційної діяльності підприємства законам ринку.

Маркетингові відділи працюють над:

аналізом ринкових ситуацій;

вивченням тенденцій розвитку ринку;

прогнозуванням обсягів продажу;

вивченням попиту;

вивченням каналів товарообігу, збуту, методів продажу;

підготовкою рекомендацій для підрозділу з просування спільно з керівництвом збутового підрозділу, координацією їхніх дій та дій збутової мережі;

визначенням часу просування на ринок нових товарів та зняття з виробництва старої (малоприбуткової) продукції;

координацією дій технічних підрозділів, що випускають нові товари, які користуються попитом у споживача;

контролем діяльності, яка впливає на споживчу поведінку щодо придбання товарів підприємства;

розробкою бюджету маркетингу;

плануванням іміджу підприємства.

Як саме організовані маркетингові відділи? Це залежить від розміру підприємства, характеру товарів чи послуг, стратегічних та оперативних планів організації, специфіки ринків тощо.

Складність у тому, щоб з багатьох варіантів обрати таку структуру відділу маркетингу, яка дозволить ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно й раціонально розподіляти та спрямовувати зусилля всіх працівників і, як наслідок, задовольняти потреби споживачів та досягати своїх цілей з високою прибутковістю.

При виборі оптимальної структури відділу маркетингу підприємства, крім інших факторів, доцільно враховувати його розмір.

Деякі поради менеджерам-маркетологам

Якщо ви створюєте службу (відділ) маркетингу, пам'ятайте, що вона має відповідати особливостям діяльності підприємства.

– Не дивуйтеся, якщо розроблена вами структура не схожа на інші. Це може бути завдяки особливостям діяльності підприємства.

– Виділяйте функціональні підрозділи всередині служби. При цьому не забувайте про цілі й ресурси вашого підприємства.

– Перелік конкретних видів робіт залежить від того, наскільки чітко були розроблені основні маркетингові функції між підрозділами.

– Структура маркетингового підрозділу має постійно розвиватися. Змінюється оточення, мета фірми, досвід роботи на ринку – відповідно змінюється і структура.

– Не бійтеся моменту, коли ваша маркетингова структура перестане бути ефективною. Головне – передбачити та не пропустити його.

Розглянемо основні функції та критерії оцінки роботи працівників відділу маркетингу (табл. 10.1)

Таблиця 10.1

Функції та критерії оцінки роботи працівників відділу маркетингу

Посада

 

Функції

 

Критерії оцінки

 

Керівник відділу

 

Розробка стратегії маркетингу; координація виконання програм маркетингу; контроль за виконанням маркетингових планів та реалізацією стратегії

 

Удосконалення стратегії маркетингу; підвищення конкурентоспроможності та авторитету під­приємства

 

Менеджер з продукції (продукт-менеджер)

 

Розробка виробничої та цінової стратегії; формування асортименту продукції. Упровадження нових видів продукції. Розвиток збутової мережі

 

Зростання доходів від продукції; збільшення питомої ваги нових видів продукції в асортименті

 

Фахівець з маркетингового планування

 

Ситуаційний аналіз; формування маркетингової мети, розробка плану дій; обґрунтування плану; контроль за реалізацією плану

 

Досягнення мети плану, поліпшення конкурентних позицій під­приємства

 

Фахівець з реклами та зв'язків з громадськістю

 

Розробка стратегії комплексу просування; організація рекламних кампаній; організація зв'язків з громадськістю

 

Зростання поінформованості покупців; залучення нових покупців; поліпшення іміджу підприємства; підвищення ефективності заходів просування

 

Фахівець з маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення маркетингової діяльності

 

Проведення досліджень споживачів продукції; моніторинг конкурентів; стратегічний аналіз умов діяльності; інформаційне забезпечення маркетингових рішень

 

Наявність систематичної оновленої інформаційної бази; забезпечення інформаційних потреб керівників та фахівців з окремих функцій маркетингу

 

 

Стимулювання працівників відділу має здійснюватися на підставі затвердженого керівником підприємства Положення про преміювання. Можна розробити систему показників і умов (коефіцієнтів), за допомогою яких буде оцінюватися вплив окремого працівника на результати роботи відділу маркетингу.

Розробка Положення про службу (відділ) маркетингу передбачає:

чітке визначення функціональних завдань маркетингового підрозділу;

чіткий опис системи взаємозв'язків з іншими підрозділами підприємства;

чіткий розподіл основних робіт у діяльності підрозділу;

чітке окреслення прав і відповідальності підрозділу.

Критеріями ефективності діяльності маркетингових служб (відділів) на підприємстві можна вважати кількісні критерії ефективності діяльності маркетингових відділів
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+