Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Основні поняття до теми 10

Основні поняття до теми 10

Управлінням маркетингом – аналіз, планування, організація, мотивація та контроль за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримування взаємовигідних відносин між фірмою та цільовим ринком.

Організаційна структура служби маркетингу – прийнятна для даного підприємства система підпорядкованості стосовно підрозділів служби маркетингу й взаємодії між ними на предмет володіння, використання та передачі інформації для прийняття обґрунтованих рішень та контролю за їх виконанням.

Функціональна організація служби маркетингу – передбачає розподіл обов'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності.

Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах.

Товарна (продуктова) організація – застосовується на підприємствах з широким товарним асортиментом. Це така структура управління маркетингом, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.

Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специфіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник з питань роботи з ринком відповідає за розробку перспективних і річних планів збуту продукції та інших видів функціональної діяльності.

Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як звичайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих товарах та по окремих ринках.

 

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Які існують варіанти організації відділу маркетингової служби? За яких обставин слід віддати перевагу одній з них?

Які основні етапи та напрями контролю результатів маркетингової діяльності?

Які основні етапи та методи маркетингового аудиту? У чому переваги й вади внутрішнього та зовнішнього аудиту?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+