Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.5. Хвороби коренеплодів під час зберігання

Біла гниль і сухий склероціоз найшвидше пошкоджують підв'ялені, переохолоджені, з механічними пошкодженнями, виро­щені при надлишковому азотному живленні плоди. Інфекція білої гнилі заноситься з поля. За високої вологості повітря та підвищеної температури зверху на плодах швидко розвивається біла ватоподіб-на грибниця, тканини їх розм'якшуються та мокріють. Хвороба роз­вивається гніздами, заражаючи сусідні плоди.

Сіра гниль (ботридіоз) пошкоджує переважно ослаблені пло­ди. Спори переносяться повітрям, тому при вентилюванні хворих плодів прискорюється захворювання всієї маси, особливо у разі по­рушення температурного режиму зберігання. Пошкодження найча­стіше починається з хвостової тканини, вона буріє, а зверху утворю­ється сіра пухнаста плісень.

Бура гниль (суха фіолетова, повстяна, ризоктоніоз) по­шкоджує майже всі коренеплоди, заноситься з поля, уражуючи інші плоди в сховищі. Уражуються коренеплоди, вирощені на перезво­ложених ділянках чи при монокультурі. Хвороба починається з хво­ста, виявляється у вигляді вдавлених бурих плям з нальотом звер­ху. Підтримання належного режиму зберігання обмежує поширен­ня хвороби.

Суха гниль (фомоз) завдає великої шкоди коренеплодам, особ­ливо моркві: тканина трухлявіє і стає сухою. Зараження відбуваєть­ся в полі наприкінці вегетації, але активно виявляється лише під час зберігання, особливо при підвищених температурах.

Чорна гниль (альтернаріоз), як і фомоз, може уражувати ко­ренеплоди, особливо моркву, з усіх боків. Спочатку утворюються вдавлені плями, які поглиблюються, тканина стає чорною. Заноситься з поля, але інтенсивно розвивається при коливаннях темпе­ратури та відносної вологості повітря.

Сіра гниль (пеніциліоз) крім коренеплодів уражує інші види овочів та плодів. Найбільше піддаються пошкодженню фізіологічно слабкі коренеплоди — підв'ялені, переохолоджені. Поширюється також у разі порушення режиму зберігання.

Біла парша виявляється на коренеплодах через 2-3 міс після закладання на зберігання у вигляді невеликих та неглибоких сухих виразок із світлим нальотом грибниці, особливо при зберіганні в холодильниках. Найчастіше пошкоджує моркву та столові буряки.

Мокра бактеріальна гниль пошкоджує ослаблені коренепло­ди, особливо швидко поширюється при високих температурі та во­логості повітря.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+