Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.6. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист

10.6. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист

Закон України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» встановлює статус ветеранів військової служби, визначає основні засади їх соціального захисту.

Ветеранами військової служби визнаються громадяни України, які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років і звільнені в запас або у відставку, а також інваліди І та
ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби [7, ст. 5].

Держава гарантує кожному ветерану військової служби різні види допомоги шляхом надання пільг, переваг та соціальних гарантій. Для них передбачена 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та плати за комунальні послуги. Ветерани мають право на безплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду.

При переїзді до місця постійного проживання після звільнення з військової служби ветерани та члени їх сімей користуються правом на безплатний проїзд і перевезення багажу. Один раз на два роки вони користуються безплатним проїздом в межах Ук­раїни залізничним, водним чи автомобільним транспортом для лі­кування у санаторіях.

Ветерани військової служби та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими Законом України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист», користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами. У разі, якщо право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана військової служби. Йдеться, зокрема, про пільги та гарантії, передбачені Законом України «Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [6]. Вказаний Закон досить детально регулює питання пільг щодо проїзду [6, ст. 14], пенсійного забезпечення та надання грошової допомоги [6, ст. 15], визначає соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців [6, ст. 18].