Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.7. Література до теми 10

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості ВР України. — 1996. — № 30. — С. 141.

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ // Відомості ВР України. — 1991. — № 21. — С. 252.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-ХІІ // Відомості ВР України. — 1994. — № 4. — С. 18.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ // Відомості ВР України. — 1993. — № 45. — С. 425.

Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. № 2262-12 // Відомості ВР України. — 1992. — № 29. — С. 399.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослуж­бовців і членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-ХІІ // Відомості ВР України. — 1992. — № 15. — С. 191.

Закон України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР // Відомості ВР України. — 1998. — № 40—41. — С. 249.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 5 листопада 1991 р. // Відомості ВР України. — 1992. — № 3. — Ст. 10.

Закон України «Про Державний бюджет на 2004 рік» № 1344-IV від 26 листопада 2003 р. // Урядовий кур’єр. — 2003. — 3 грудня. — № 228.

Постанова Верховної Ради України «Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів» від 3.12.1998.

Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1992.

Угода про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців (від 15.04.94 року).

Угода про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв’язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років (ратифікована Законом України від 26 квітня 1996 року).

Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року.

Типове положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: Затверджено Наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30 травня 1996 року.

Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні. — Х., 2001.