Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.7. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

10.7. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

Для аналізу стійкості економічного зростання рекомендується використовувати показник темпу зростання власного капіталу, що визначається як відношення отриманого чистого прибутку до величини власного капіталу. Саме цей показник можна вважати основним з наступних причин. Як відомо, збільшення масштабів діяльності підприємства пов’язано з фінансуванням зростання його майна. Це зростання може досягатися як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів. Але це зростання позикових коштів без адекватного зростання власного капіталу призводить до зниження фінансової стійкості, а, відповідно, і до припинення фінансування. Можливості для фінансування за допомогою додаткових емісій не безмежні. Крім того, додаткові емісії можуть призвести до втрати контролю над підприємством. Таким чином, зростання власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку є найбільш надійним джерелом забезпечення економічного розвитку. Крім того, зростання цього показника відображає інтереси контрагентів (свідчить про зростання фінансової стійкості та кредитоспроможності) та власників, для яких він поряд з коефіцієнтом дивідендних виплат відображає зростання їх доходів. Зростання цього показника залежить від ряду факторів, які були розглянуті раніше: реінвестування прибутку, рентабельності продаж, оборотності власних оборотних засобів, забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнта покриття, співвідношення позикового та власного капіталу. Вплив цих факторів можна дослідити при аналізі наступної моделі стійкого зростання:

ТР = (РіП / ЧП) х (ЧП / ОП) х (ОП / ВО) х (ВО / ОЗ) х (ОЗ / КЗ) х (КЗ / ВК),

 де ТР – темп зростання власного капіталу;

Ріп – реінвестований прибуток, ф. 2 (ряд. 220 – ф. 4 ряд. 140)

ЧП – чистий прибуток, ф. 2 ряд. 220;

ОП – обсяг продаж, ф. 2 ряд. 035;

ВО – власні оборотні засоби, ф. 1 (ряд. 260 – ряд. 620)

ОЗ – оборотні засоби, ф. 1 (ряд. 260)

КЗ – короткострокова заборгованість, ф. 1 (ряд. 620)

ВК – власний капітал, ф. 1 (ряд. 380)

Таким чином, результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої уваги. Досить часто є достатнім виявити ці місця, щоб розробити заходи по їх усуненню і по їх ліквідації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+