Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 7.2. Інформаційний сервер «Нормативні акти України»

Інформаційний сервер «Нормативні акти України (НАУ)» (http://www.nau.kiev.ua/) надає інформаційні послуги у сфері законодавства України в режимі онлайн, а також опис, замов­лення та супровід комп'ютерних правових систем «Норма­тивні акти України» (бази даних, що інсталюються, компакт-диски) українською, російською та англійською мовами.

Сервер НАУ призначений для користувачів з різною мірою зацікавленості нормативно-правовою інформацією та з різними фінансовими можливостями:

> для тих, кому лише іноді потрібен конкретний документ, буде корисною безкоштовна пошукова система НАУ- онлайн;

X для тих, кому необхідно більш комплексно попрацюва­ти з документами чи поїхати у відрядження, існує мож-

ливість замовити компакт-диск НАУ з повною та актуаль­ною базою даних;

>  для тих, хто постійно працює з законодавством, найкра­
ще рішення — встановити базу даних НАУ. На сайті можна
ознайомитися з її можливостями та змістом, замовити інста-
ляційни№комплект та регулярно отримувати оновлення;

>  для осіб, які не володіють українською мовою, існують усі
можливості отримати доступ до офіційних та редакторських
перекладів документів російською та англійською мовами.

Незважаючи на величезну кількість інформації, в НАУ легко орієнтуватися та знаходити потрібну інформацію. Чітка та зрозуміла структура бази, простий інтерфейс дозволяють впевнено працювати навіть початківцю. А для більш досвідче­ного користувача існують широкі можливості креативної та аналітичної роботи, такі як створення власної чи корпоратив­ної бази, організація інтерфейсу з іншим програмним забезпе­ченням, побудова складних логічних умов пошуку.

Безкоштовні ресурси, якы є на сервері, це нові нормативні акти (щоденно); пошук та доступ до повної нормативної бази українською мовою; пошук документів російською мовою; по­шук документів англійською мовою; аналітичні статті з питань правозастосування; каталоги правових Інтернет-посилань.

Платні ресурси — це доступ до текстів документів російською мовою; замовлення текстів документів англійсь­кою мовою.

Системи НАУ включають в себе:

-  повну нормативну інформацію (біля 100 тисяч документів);

-     унікальні матеріали реальних судових процесів у за­
гальних та арбітражних судах України;

-     консультації, коментарі та ексклюзивні аналітичні
статті правозастосовного характеру;

-     величезну кількість довідкової та аналітичної інфор­
мації:  база публікацій,  огляди законопроектів, словник
термінів, довідник органів влади, класифікатори, розрахун­
кові таблиці (валюти, інфляція, ставки податків тощо), ката­
лог банкрутств, бланки звітності, типові документи та ін.;

-    офіційні   та   редакторські   переклади   документів

російською та англійською мовами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+