Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 7.3. Система правової підтримки ЛОЦМАН

Система правової підтримки ЛОЦМАН онлайн (http://info.resourcecorp.net/) забезпечує пошук документів по законодавству України (російською і українською мо­вами), замовлення й оперативне постачання будь-якого нор­мативного документа, щотижневі огляди нового законодав­ства України, щоденні огляди економічних і політичних но­вин СНД. юридичну консультацію.

Одним з найважливіших параметрів, що визначають якість сервісу довідкових правових систем, є висока швид­кість надходження нових документів для користувача. Тому в ЛОЦМАНІ усі тільки що прийняті акти надходять до кори­стувачів настільки швидко, наскільки це дозволяють найсу­часніші технології.

Система ЛОЦМАН являє собою базу даних нормативних актів, у якій можливо знайти:

-    дыюче законодавство України з 1922 p.;

-    базу даних на двох (російській та українській) мовах,
при цьому кожна з них є основною для виконання пошуко­
вих функцій;

 -    індивідуальну розсилку для кожного користувача,
відповідно до сформованого ним замовлення;

-    тезаурус — словник термінів з можливістю миттєвого
переходу в точку конкретного документа (-тів), де це визна­
чення дане;

-    можливість одержання індивідуальних консультацій
фахівців провідних аудиторських, юридичних і консалтин­
гових фірм із питань правозастосування;

-    нові документи щодня.

Робочий простір кожним користувачем формується індивідуально і включає документи з конкретного питання. ЛОЦМАН відслідковує контрольний стан кожного документа, і Ви можете переглянути документ як на поточну, так і на будь-яку іншу дату з обліком усіх внесених змін.

ЛОЦМАН сьогодні являє собою зручний робочий апарат для професіоналів і, разом з тим, система доступна для но­вачків, оскільки, маючи навіть мінімальні навички спілку­вання з комп'ютером, можна відразу приступати до роботи, тому що тут збережений звичайний стереотип роботи в Windows-середовищі і є вбудована допомога-підказка.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+