Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.1. Економічна сутність прибутку та його види

В умовах ринкової економіки основними показником господарської діяльності торговельного підприємства є прибуток.

 
  Подпись: Прибуток являє собою різницю між сукупними доходами і сукупними витратами торговельного підприємства, або між ціною реалізації та собівартості продукції, товарів, послуг.
 

 

 

 

 

 


Найбільш повно економічна сутність прибутку торговельного підприємства проявляється через виконання конкретних функцій.        

 

 

 


 


Подпись: Стимулююча функція – прибуток є джерелом фор-мування різних фондів стимулювання (виробничого та соціального розвитку, виплати дивідендів тощо)                                                 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Підприємство прагне досягти певного обсягу прибутку з огляду на доходи та витрати. Обґрунтування прибутку передбачає визначення необхідного та можливого прибутку.

 

 

 

 

   
  Подпись: Необхідний прибуток – забезпечує поточні потреби підприємства (на відшкодування витрат, сплату податків, виробничий і соціальний розвиток підприємства).
 
  Подпись: Можливий прибуток – це такий обсяг прибутку, який підприємство може реально отримати за конкретних умов господарювання