Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2. Показники аналізу прибутку та рентабельності. Фактори, що впливають на прибуток

Розробка стратегії управління прибутком передбачає дослідження динаміки прибутку та рентабельності, оцінку факторів, що обумовлюють їх величину, а також визначення достатності прибутку для вирішення завдань виробничого і соціального розвитку.

Послідовність проведення аналізу прибутку:

1)    аналіз обсягів та динаміки формування прибутку;

2)    аналіз рівня та динаміки прибутковості обороту підприємства;

3)    аналіз факторів, що впливають на обсяг формування прибутку;

4)    аналіз прибутковості використання ресурсів та капіталу підприємства (обсяг ресурсів, що використовуються * прибутковість використання відповідної групи ресурсів / 100);

5)    аналіз досягнення мінімального та нормального обсягу прибутку (коефіцієнт досягнення = прибуток, ступінь досягнення якого оцінюється / фактичний обсяг отриманого прибутку);

6)    аналіз обсягів та динаміки чистого прибутку, оцінка факторів, що впливають на його розмір (визначається обсяг формування ЧП, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків);

7)    аналіз напрямків та структури використання прибутку;

8)    оцінка резервів зростання прибутку.

 

Оскільки прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, він доповнюється показником рентабельності.

Скругленный прямоугольник: Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат і відповідно дозволяє оцінити розмір прибутку, що отримує підприємство на 1 грн. вкладених ресурсів або отриманого товарообігу.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                          

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 


Рентабельність поточних витрат

 

             По

Рв =  —— * 100%

             Вп

Вп – поточні витрати

 

 

Рентабельність основних засобів

 

              Пз

Роз =  —— * 100%

            ОЗ

 

 
                                                       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    Подпись: Показники, що характеризують ефективність використання трудових ресурсів
 
   
 
 

 

 

 

 

 


                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Показники рентабельності використання майна підприємства 


                                

       
   
 

 

 


Рентабельність власного капіталу

 

                Пз

Рвк =  —— * 100%

              ВК

ВК – власний капітал підприємства

 

 

Рентабельність капіталу

 

                Пз

Рк =  —— * 100%

               К

К – капітал (майно) підприємства

 

 
                                                                             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

На величину прибутку та рентабельність впливають різні фактори: зовнішні та внутрішні.

       
   
  Подпись: Зовнішні фактори
 
 

 

 


державна політика по формуванню доходів

 
                                                       

 

       
 
 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


цінова політика підприємства 

 

обсяг діяльності підприємства (кількість товарів, ціни, розмір торговельної надбавки)

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


види податків та ставки податків

 
                                                                       

 

 

 

Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень ціни закупівлі товарів. Підприємство при здійсненні комерційних угод мусить намагатися закупити товар за якомога нижчою ціною. Це може бути досягнуто шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів, використання цінових знижок при узгодженні ціни товару, закупки партій товарів в період їх сезонного розпродажу.

 

Зростання розмірів одержання прибутку пов’язане також із збільшенням рівня цін продажу товарів. Управління цінами реалізації залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку, використання сприятливої торговельної кон’юнктури в окремі періоди року.

 

Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства (товарообігу), кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торговельних послуг, здійснення ефективних рекламних заходів.  

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+