Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2. Збут продукції (маркетингова діяльність)

Порівняльна характеристика економічних категорій „маркетинг” і „збут”

Порівняльна ознака

Маркетинг

Збут

Концептуальний підхід

Виявлення і задоволення потреб цільових ринків засобами, ефективнішими, ніж у конкурентів

Бажаний рівень реалізації досягається завдяки заходам щодо стимулювання збуту

Теорія життєвого циклу товару

Система організації та управління усіма сторонами ділової активності підприємства від найперших наміток конструкції і технології до його доставки споживачеві з подальшим обслуговуванням

Завершальна стадія кругообороту капіталу на підприємстві, одна із стадій життєвого циклу товару

Інституційний підхід

Охоплює всі процеси на підприємстві: планування, фінансування, управління, науково-дослідні роботи, виробництво і збут

Охоплює лише процес реалізації (пакування, складування, транспортування, опрацювання замовлень, управління товарорухом)

Управлінський підхід

Інтегративна функція менеджменту

Підсистема господарської діяльності підприємства

Системний підхід

Підсистема менеджменту

Управління процесом руху товарів від виробника до споживача

Попит

Займається створенням або зміною попиту на продукт

Прямо не впливає на попит

Потреба

Змінює потреби споживачів

Задовольняє потреби споживачів

Характер досягнення поставлених цілей

Управління підприємством в умовах ринку на основі використання інтелектуального потенціалу трудових ресурсів

Шляхом фізичного переміщення товарів

Кінцевий результат діяльності

Формування маркетингової інформаційної бази даних, необхідної для прийняття управлінських рішень стосовно тактики та стратегії розвитку підприємства, збільшення обсягу продажу і прибутку, зміна попиту на продукт, збільшення ринкової частки, освоєння нових видів продукції

Задоволення потреб споживача; виручка від реалізації продукції

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+