Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3. Міжнародні аукціони

В "Большом энциклопедическом словаре" (1998 р., с. 181) наведе­но таке тлумачення терміна "аукціон": "Аукціон (від лат. auctio — продаж з публічних торгів), спосіб продажу товарів, за якого товар (або його зразки) попередньо виставляються для огляду. У формі аукціону продаються також нерухомість, здійснюється примусовий

продаж майна неплатоспроможних боржників та ін. Звичайно на аукціоні встановлюється стартова ціна".

В "Oxford Paperback Encyclopedia" (1998 р., с. 98) це явище пояс­нюється так: "Торги (sale), звичайно публічні, на яких вироби (articles) або худоба (live stock) продаються покупцеві, що запропонував найвищу ціну (to the highest bidder). Продавцем може встановлювати­ся резервна ціна (reserve price), нижче якої товар не може продавати­ся. Твори мистецтва (works of art), антикваріат (antiquities), будинки (houses), товари міжнародного ринку (commodities) та іноземна валю­та (foreing currencies) можуть продаватися на аукціоні".­

На міжнародних аукціонах торгують партіями товарів та/або ок­ремими предметами. Найчастіше на них реалізують хутро, вовну, тютюн, чай, коней, антикваріат, діаманти тощо.

Відомі такі основні види аукціонів:

•  валютний, об'єкт якого — обов'язкові валютні відрахування, що
мають чи мали місце у певних країнах;

•  вексельний, на якому відбувається розпродаж короткострокових
казначейських векселів;

•  груповий, на якому замовлення накопичуються, а потім один-два
рази протягом дня "викидаються" до торговельної зали, де про­
даються під контролем уповноваженого брокера або працівника
фірми). Цей аукціон ще має назву залпового;

•  подвійний — торги, де між собою конкурують як продавці, так і
покупці, ціна встановлюється внаслідок рівноваги попиту і про­
позиції, коли кількість продавців при ціні, що склалася на аукці­
оні, дорівнює кількості покупців;

•  закритий, на якому всі покупці пропонують ціни одночасно (як
правило, письмово), товар купує той із них, хто запропонував
найвищу ціну;

•  золотий, об'єктом продажу якого є золото;

•  англійський (класичний), на якому товар продається покупцеві,
що запропонував найвищу ціну;

•     голландський, що проводиться з благодійною метою. Стартова ці­
на знижується доти, доки найщедріший продавець-меценат не
дасть згоди на мінімальну ціну оголошеного лота.
Аукціони, як правило, проводяться спеціально створеними юри­
дичними особами. Від бірж аукціони відрізняються тим, що весь то-

вар, призначений для продажу, є на складах або в торговельному за­лі аукціонного закладу.

Маклери (аукціоністи) у своїй професійній діяльності пов'язані спеціальною клятвою. Окремі аукціони передбачають, щоб покупці діяли лише через маклерів.

Для участі в аукціоні зазвичай вимагається завдаток. Проданий на аукціоні товар покупець має негайно забрати після закінчення торгів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+