Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Контрольні питання

Контрольні питання

Які основні завдання менеджменту трудових ресурсів?

Які форми оплати праці використовуються у сільському господарстві?

Як класифікуються витрати на оплату праці з урахуванням їх поділу на постійні та змінні?

Як фактор сезонності впливає на виробничі витрати, пов’язані з використанням трудових ресурсів?

У чому полягає правило оптимізації затрат праці?

Яких висновків можна дійти на основі розрахунків з розподілу річного фонду робочого часу?

Що передбачає мотивація праці в системі менеджменту трудових ресурсів?

Що таке трудовий договір та які існують його форми?

Який порядок укладання трудового договору?

На який термін може укладатися трудовий договір?

Які документи повинен подавати працівник при укладанні трудового договору?

За яких умов не встановлюється термін випробування при прийнятті на роботу?

Чим відрізняється контракт від трудового договору?

Що таке колективний договір і які його основні засади?

Які положення містить трудовий договір?

Що таке штатний розпис підприємства та який порядок його складання?

З якою метою укладаються цивільно-правові угоди та який їхній зміст?

Як класифікуються сезонні працівники та види робіт?

Як класифікуються тимчасові працівники та види робіт?

Які права мають сезонні працівники?

Які права мають тимчасові працівники?

У яких випадках трудовий договір з тимчасовими робітниками і службовцями вважається продовженим на невизначений строк?

Як здійснюються виплати працівникам за роботу понад норму?

Що таке бонуси та яке їхнє місце в системі стимулювання працівників?

У чому полягають особливості оплати праці у фермерському гос­подарстві?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+