Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.8. Питання для самоперевірки

11.8. Питання для самоперевірки

 

Сутність нововведення.

Імовірність виникнення виробничих конфліктів під час упровадження інновацій.

Поняття інноваційного конфлікту.

Класифікація причин інноваційних конфліктів.

Прихильники й супротивники впровадження нововведень на підприємстві.

Поведінка новаторів і консерваторів в інноваційних конфліктах.

Вплив нововведень та інноваційних конфліктів на взає­мини в трудовому колективі.

Ставлення різних категорій працівників до інновацій.

Соціально-психологічні особливості сприйняття нововведень членами трудового колективу.

Фактори оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі під час інноваційної діяльності.

Рекомендації керівникові щодо врегулювання інноваційних конфліктів.

Зміна стереотипів свідомості працівників в умовах формування ринкових відносин у сфері праці.

Елементи, що викликають роздратування працівників під час упровадження нововведень.

Прийоми своєчасної підготовки працівників до інноваційної діяльності.