Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.7. Біржовий ринок облігацій

12.7. Біржовий ринок облігацій

Особливості вторинного ринку корпоративних облігацій

Ринок корпоративних облігацій має свою особливість. Вона полягає в тому, що це в основному ринок позабіржовий, його організаторами є фінансові інституції. Корпоративні облігації перебувають в обігу на фондових біржах, проте порівняно з акціями їх обіг незначний. Так, наприклад, у 2001 р. на Нью-Йоркській фондовій біржі було реалізовано акцій на суму 10 489 млн дол., тоді як корпоративних облігацій — на 2,7 млрд дол.

Крім корпоративних, на фондових біржах перебувають в обігу також державні й іноземні облігації. При цьому слід зазначити, що всі облігації, що перебувають в обігу, є лістинговими.

Таблиця 12.7

КІЛЬКІСТЬ лістингових ОБЛІГАЦІЙ, що ПЕРЕБУВАЛИ В ОБІГУ
НА шести НАЙБІЛЬШИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ у 1998 та 2001 рр. [1]

Фондова біржа

1998 р.

2001 р.

Усього, млрд дол.

Національні корпо-
ративні облігації, %

Внутрішні облігації
державного сектору
економіки, %

Іноземні
облігації, %

Усього, млрд дол.

Національні корпо-
ративні облігації, %

Внутрішні облігації
державного сектору
економіки, %

Іноземні
облігації, %

Нью-Йоркська

1858

50,9

38,1

11,0

1447

47,2

39,3

13,5

Німецька

23 449

85,9

9,2

4,9

6793

70,1

16,1

13,8

Євронекст

3602

52,3

15,5

32,2

Лондонська

8989

52,0

2,1

45,9

9074

52,7

1,8

45,5

Швейцарська

1830

48,1

11,6

40,3

1620

43,6

11,2

45,2

Токійська

957

84,0

13,1

2,9

753

75,4

23,9

0,7

На підставі інформації, наведеної в табл. 12.7, можна зробити такі висновки:

кількість лістингових облігацій у 2001-му кризовому році знизилася порівняно з 1998 р. — роком високих темпів економічного зростання, на всіх аналізованих фондових біржах, за винятком Лондонської;

частка корпоративних облігацій знизилася на всіх біржах;

частка внутрішніх облігацій державного сектору економіки зросла, що свідчить про зростання бюджетних дефіцитів;

на всіх аналізованих фондових біржах перебувають в обігу іноземні облігації, їх частка також зросла (виняток — Токійська фондова біржа). Лідирують за цим показником Лондонська, Швейцарська і нова біржа Євронекст;

до числа організаторів торгівлі не включена американська система НАСДАК, її лістингові облігації і суми продажу мізерні, тобто система, по суті, не бере участі у торгівлі облігаціями. Те саме можна сказати про біржі Торонто, Гонконгу та ін.

Міжнародна організація «Світова федерація бірж» у своїх річних звітах включає показник ринкової вартості лістингових облігацій. Його не можна назвати капіталізацією, тому що облігація — це зобов’язання сплачувати за боргами і процентами, вона не може бути капіталізована як акція, але поточну вартість цих боргів можна оцінити.

Таблиця 12.8

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ОБЛІГАЦІЙ, щО ПЕРЕБУВАли В ОБІГУ
НА шести НАЙБІЛЬШИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ СВІТУ, млрд дол.

Фондова біржа

Роки

1998

1999

2000

2001

Нью-Йоркська

2554,1

2401,6

2124,8

1653,5

Німецька

2480,2

2076,5

Немає даних

Немає даних

Євронекст

1185,3

1036,0

Лондонська

1232,7

1363,3

1423,7

1407,8

Швейцарська

282,4

249,8

246,3

242,1

Токійська

2219,2

2439,6

2548,8

Немає даних

Люксембурзька

2173,3

2582,3

3155,8

4152,9

На підставі наведених вище даних (табл. 12.8) можна зробити такі висновки:

По-перше, проявилася та сама загальна тенденція, що й у разі капіталізації акцій: зниження ринкової вартості облігацій, що перебувають в обігу, обумовлене спадом економічної активності.

По-друге, найбільша частка в ринковій вартості облігацій припадає на державний сектор економіки.

По-третє, серед усіх фондових бірж, що організовують торгів­лю облігаціями, варто виділити Люксембурзьку біржу, щодо якої інформація раніше не подана в результаті незначних оборотів за акціями. Ринкова вартість облігацій, що перебувають в обігу на Люксембурзькій біржі, перевищує відповідні показники по найбільших біржах. Якщо в 2001 р. вартість облігацій на Нью-Йоркській біржі становила 1653 млрд дол., то на Люксембурзькій — 4152,9 млрд дол., при цьому слід зазначити, що 98 % із цієї суми припадали на іноземні облігації.

У біржовій торгівлі облігаціями спостерігаються ті самі тенденції, що й на ринку акцій (табл. 12.9). У 2001-му кризовому році торгівля знизилася на всіх аналізованих біржах порівняно з 1996-м благополучним роком. Основна частина проданих облігацій припадала на корпоративні облігації. Проте в обігу Лондонської і Швейцарської фондових бірж переважали внутрішні державні облігації.

Таблиця 12.9

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ОБЛІГАЦІЯМИ НА шести
НАЙБІЛЬШИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ СВІТУ у 1996 та 2001 рр. [2]

Фондова біржа

1996 р.

2001 р.

Усього,
млрд дол.

Облігації
національних
корпорацій, %

Внутрішні облігації
державного сектору
економіки, %

Іноземні
облігації, %

Усього,
млрд дол.

Облігації
національних
корпорацій, %

Внутрішні облігації
державного сектору
економіки, %

Іноземні
облігації, %

Нью-Йоркська

5,5

96,7

3,3

2,7

95,7

4,3

Німецька

2172,7

3,7

90,4

5,9

108,9

88,5

6,7

4,8

Євронекст

338,5

21,0

74,5

4,5

Лондонська

1621,9

1,0

96,0

3,0

1463,5

Немає даних

Немає даних

Немає даних

Швейцарська

191,9 [3]

18,6

50,8

30,6

109,1

21,1

41,3

37,6

Токійська

179,7

70,6

28,6

0,8

19,8

99,7

0,6

0,1[1] Таблиця складена за даними World Federation of Exchanges. Annual Report and Statistics. — 1999, 2001.

[2] Таблиця складена за даними World Federation of Exchanges. Annual Report and Statistics. — 1997, 11.4.; 2001, 11.4.В.

[3] 1997 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+