Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.1. Звітність як джерело інформації для оцінки ситуації в сфері праці

Звітність як специфічна форма отримання інформації в процесі управління необхідна для прийняття управлінського рішення, оцінки ситуації та організації діяльності в перспективі.

Звітність в сфері праці – це система трудових показників, які характеризують стан, динаміку, результативність процесу управління працею на підприємстві.

Виділяють два види звітності по трудових показниках:

Ø статистичну (кількісні показники);

Ø описову (якісні показники).

По строкам подання звітність може бути регулярною (за нормативно встановлений період години, місяць, квартал, рік) та епізодичною (в конкретні строки, які визначає керівник або виконавець).

Основні форми подання звітності: письмова (документація) і усна (доповіді).

Звітність являє собою процес відображення діяльності окремого трудового колективу, підприємства в цілому. Результати звітності використовуються в інформаційно-аналітичній роботі, зокрема:

Ø спостереження за ситуацією – моніторинг;

Ø підведення підсумків;

Ø дослідження проблем.

Метою формування звіту по трудових показниках є виявлення негараздів та недоліків в процесах організації, нормування, мотивації, стимулювання праці.

До основних джерел інформації, яка використовується в сфері праці, відносяться наступні: закони та інструкції; стандартизована документація підприємства, в якої відображені стандартні і статистичні трудові показники; документація з інформацією про результати нетрадиційних досліджень (опитування, тестування).

Закони та інструкції вважаються основою для реалізації процесу управління працею на підприємстві. Закони визначають правові гарантії для регулювання сфери СТВ, основними серед є: Конституція України; Кодекс законів про працю; Закон України „Про зайнятість населення”; Закон України „Про оплату праці”; Закон України „Про колективні договори і угоди” та ін.

Інструкції регламентують трудову діяльність працівників (права, обов’язки на основі професійно-кваліфікаційних вимог) та трудових колективів (функції та завдання підрозділів). Стандартна статистична документація – це інформаційна база даних, яка формується та періодично поповнюється за допомогою комплексу трудових показників. Така база даних дозволяє виявити тенденції та перспективи розвитку сфери праці, а також визначити ефективність діяльності та конкурентоспроможність організації в умовах ринкового середовища. Нетрадиційна документація сформована, як правило, за даними соціологічних досліджень (анкетування, інтерв’ю, соціометричного або експертного опитування) використовується в процесі регулювання трудової поведінки на основі підвищення дієвості процесів мотивації та стимулювання праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+