Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.1. Первинні емісії довгострокових цінних паперів корпорацій у США

13.1. Первинні емісії довгострокових цінних паперів корпорацій у США

Нові емісії американських корпорацій
на ринку капіталів

Корпорації в США — активні учасники ринку капіталів. Емісійна діяльність корпорацій визначається економічним циклом і особливостями функціонування фондового ринку. З метою залучення капіталу на тривалі терміни корпорація випускає на первинному ринку два класичні інструменти — акції й облігації. Під впливом інновацій класичні інструменти змінюються, а також з’являються принципово нові, як наприклад, похідні цінні папери. Розширення фінансового ринку заохочує інноваційний процес, оскільки збільшується потреба в цінних паперах з новими властивостями. Емісія корпоративних цінних паперів за останні 15 років характеризується даними, наведеними в табл. 13.1.

На підставі наведеної інформації можна зробити такі висновки:

1. Проявляється загальна довгострокова тенденція зростання емісій як в абсолютних поточних цінах, так і відносно ВВП. Розвиток відбувається нерівномірно: спостерігається зростання в роки піднесення і зниження в роки депресії і криз. Значне зменшення нових емісій відбулося в 1994 р.: до 583,1 млрд дол. порів­няно з 769,1 млрд дол. у 1993 р. До рівня 1994 р. емісії піднялися тільки в 1997 р. — 782,3 млрд дол. У 1999 і 2000 рр. у черговий раз нові емісії значно скоротилися.

2. В емісіях корпорацій переважають випуски боргових інструментів. Максимальна частка облігацій спостерігалася в 1990 р. — 87,8 %, мінімальна у 2000 р. — 74,0 %. Переважання боргових інструментів пояснюється політикою корпорацій щодо формування структури капіталу. Як зазначено в розд. 7, підвищення коефіцієнта боргу має певні межі. Проте всі корпорації в США левериджовані. Крім того, випуск акцій для фінансування розвитку звичайно використовується як виняток, наприклад, у пе­ріоди активізації процесів злиття і поглинань.


Таблиця 13.1

НОВІ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОРПОРАЦІЙ США у 1985—2000 рр. 1

Показник

1985 р.

1990 р.

1991 р.

1992 р.

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

Цінні папери, млрд дол.

239,2

329,1

465,2

559,4

769,1

583,1

673,7

669,2

782,3

1184,7

1165,3

1091,1

% до ВВП

6,0

6,0

7,0

10,9

12,1

8,6

9,3

10,2

10,0

13,5

12,5

11,0

З них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації, %

85,2

87,8

83,7

84,2

84,1

85,4

85,1

82,2

82,1

84,6

80,8

74,0

акції, %

14,8

12,2

16,3

15,8

15,9

14,6

14,9

17,8

17,9

15,4

19,2

26,0

 

 

1 Таблиця складена за даними Statistical Abstract of the United Stable. 1987, 1991, 1993; Federal Reserve Bulletin, Oct. 1992, F32; Dec. 1996, А31; June 2001, A31.


3. В облігаційних емісіях переважає частка фінансових корпорацій, яка коливається від 72,6 до 80 %. Мінімальна частка нефінансових корпорацій, тобто промислових, торговельних, будівельних фірм, а також фірм, що надають нефінансові послуги, становить одну п’яту. Таке співвідношення пояснюється тим, що нефінансові корпорації виконують широку посередницьку діяльність в організації і розміщенні цінних паперів нефінансових кор­порацій.

4. В емісіях акцій з 1995 р. накреслилася чітка тенденція збільшення частки фінансових корпорацій. За п’ять років вона зросла з 28,0 до 65,4 %, що також свідчить про розширення сфери фінансових послуг.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+