Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3. Аудит в сфері праці: призначення, напрямки, етапи, методи

Аудит в сфері праці – це комплексна перевірка та аналіз рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства для оцінки ефективності функціонування його системи СТВ.

Аудит (незалежний контроль), як правило, здійснюється за замовленням адміністрації підприємства та проводиться на комерційній основі спеціалізованими організаціями (аудиторськими фірмами) за будь-який період виробництва (місяць, квартал, рік).

Призначення аудиту:

Ø виявлення, дослідження причин нестабільного розвитку та неефективного функціонування підприємства з розробкою рекомендацій щодо усунення недоліків в діяльності трудового колективу;

Ø системне вирішення проблем інноваційності, гнучкості та адаптованості організації до конкурентних умов ринкового середовища.

Класифікація норм проведення аудиту:

1.за ознакою періодичності: поточний (за розпорядженням адміністрації); систематичний (через визначений інтервал часу); панельний (періодичний аналіз); одноразовий;

2.за ознакою повноти: повний (по підприємству в цілому); локальний (по конкретним об’єктам); тематичний (по проблемним об’єктам);

3.за методикою аналізу: комплексний (при використанні всіх методів аналізу); загальний (аналіз діяльності всіх підрозділів підприємства); вибірковий (дослідження трудової діяльності окремих робітників, колективів).

Основні напрямки аудиту конкретизуються для кожного підприємства та залежать від цілей перевірки.

Аудит в сфері праці проводиться за трьома класичними напрямками:

Ø економічним;

Ø організаційним;

Ø технічним (технологічним).

Класичний набір аудиторських перевірок передбачає обов’язкові напрямки налізу сфери праці:

Ø результативності та ефективності функціонування персоналу, використання трудового потенціалу;

Ø рівня організації праці (робочого місця, розподілу робіт);

Ø динаміки продуктивності праці;

Ø стану нормування праці та його впливу на зростання обсягів виробництва, обґрунтованості методів оцінки праці;

Ø ефективності використання робочого часу;

Ø раціональності СТВ;

Ø методів і систем підвищення мотивації праці;

Ø оптимізації систем оплати і форм праці.

 

Аудит трудових показників здійснюється по плану і передбачає чотири стандартних етапи:

1.     Підготовчий етап: розробка внутрішньо фірмового документу – наказу, розпорядження, які визначають строки, задачі, виконавців, учасників аудиту; формування плану подання і програми розгляду аналітичної інформації.

2.     Збір інформації: спостереження, опитування, формування банку статистичних даних, компановка звітних даних.

3.     Обробка інформації: складання таблиць, побудова графіків, введення інформації в ПЕОМ, розробка алгоритмів аналізу.

4.     Заключний етап: узагальнення результатів, формування висновків, розробка рекомендацій.

При виконанні аудиту можна використовувати різні методи та прийоми (рис 13.1.).


 

 

Рис. 13.1 - Методи та прийоми аудиту в сфері праці

 

Узагальнення

Звітність – це специфічна форма отримання інформації в процесі реалізації управлінських функцій. В сфері праці звітність відображає динаміку трудових показників та результативність процесу управління працею на підприємстві. Система вирішення проблем фінансово-господарської діяльності підприємства для оцінки ефективності функціонування системи СТВ забезпечується на основі аудиту в сфері праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+