Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3. Контрольні питання

Контрольні питання

Як здійснюється оцінка результатів діяльності організації?

Як може бути визначена ефективність менеджменту?

У чому суть ефективності організації?

Які чинники впливають на ефективність організації в сільському господарстві?

У чому особливості визначення ефективності діяльності фермерського господарства?

Які основні напрями підвищення ефективності організації?

За допомогою яких основних результативних показників вимірюється ефективність діяльності організації?

Що спільного та які відмінності між показниками рівня рентабельності й рівня прибутковості діяльності підприємства?

Яку роль у прийнятті управлінських рішень відіграють виробничі витрати та їх класифікація?

Як визначаються технічна ефективність, ефективність розміщення ресурсів та економічна ефективність за методикою DЕА?

Як використовують розрахунки точки беззбитковості для прий­няття управлінських рішень?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+