Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.1. Специфіка дослідження актуальних проблем розвитку соціально-трудової сфери

Соціально-трудовою називається та сфера соціально-економічних процесів, в якій домінують відносини з приводу організації виробничих умов праці; формування трудової етики; функціонування трудових спільнот; забезпечення суспільно корисної трудової діяльності.

Розвиток господарства та суспільства передбачає їх систематичне відтворення. Праця вважається основою економічних перетворень для суспільного прогресу. Зміст управління працею визначається через процес забезпечення відтворювальних та соціально стабільних умов для трудової діяльності людей.

Специфіка управління працею як процесом суспільним, а не лише виробничим, визначається особливістю використання людського фактору: робітник – не тільки робоча сила, яка необхідна для виконання конкретних функцій на виробництві, але й людина, громадянин, член суспільства.

В умовах ринкового господарювання відбуваються суттєві зміни в організації праці на конкретному підприємстві та перетворення характеру соціального устрою.

До актуальних проблем розвитку соціально-трудової сфери в умовах ринкової економіки відносяться наступні:

1.     Необхідність зростання ефективності праці на основі відповідної її організації при врахуванні суперечливих коливань кон’юнктури ринків.

2.     Ускладнення взаємозв’язку між продуктивністю і соціальними параметрами трудового процесу.

3.     Посилення впливу якісних соціальних характеристик працівника на результативність його трудової діяльності.

4.     Максимізація ролі трудового потенціалу для прогресу соціально-економічного розвитку держави.

5.     Проблема розподілу відповідальності в організації.

6.     Активізація зовнішньої мобільності робочої сили на внутрішньо фірмовому та національному ринку праці.

7.     Ускладнення структури винагород працівників.

8.     Забезпечення соціально-економічних гарантій зайнятості населення.

9.     Поширення та підвищення доступності до інформаційного забезпечення для активізації трудової діяльності.

Змістовна характеристика зазначених проблем визначає специфіку їх дослідження , в яких пріоритетними методами визначають.

Змістовна характеристика актуальних проблем соціально-трудової сфери визначає специфіку їх дослідження – пріоритет використання соціологічних та соціально психологічних методів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+