Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.4. Контрольні питання

Контрольні питання

За якими основними напрямами може використовуватися персональний комп’ютер у менеджменті?

Які є основні моделі в менеджменті?

У чому полягає суть моделювання в менеджменті?

Які основні кроки бюджетного планування з використанням електронних таблиць?

Які основні напрями підвищення прибутковості виробництва крізь призму виробничих витрат?

У чому полягають відмінності між такими показниками ефективності виробництва, як рівень рентабельності й прибутковість?

Як на розмір прибутку впливає питома вага постійних витрат у структурі виробничих витрат?

Як зниження витрат за їхніми видами впливає на підвищення прибутку і чому саме так?

У чому суть розрахунків беззбитковості виробництва?

Який існує зв’язок між виробничими витратами та ціноутворенням?

У чому суть методики ціноутворення на основі виробничих витрат?

Як розраховуються націнка на собівартість, торгова націнка і торгова маржа?

Яке місце альтернативних витрат на сільськогосподарську продукцію у системі ціноутворення?

У чому суть базової математичної інтерпретації функції вироб­ничих витрат?

Які статична і динамічна функції виробничих витрат?

Які існують основні типи виробничої функції і в чому виявляється їхній взаємозв’язок з виробничими витратами за їх видами?

Яка суть економіко-математичної задачі оптимізації виробничих витрат?

Які основні обмеження моделі оптимізації виробничих витрат?

  Яка інтерпретація результатів розв’язання задачі оптимізації виробничих витрат?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+