Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.3.2. Галузь, підприємство та його продукція

17.3.2. Галузь, підприємство та його продукція

Головне завдання цього розділу — переконати читача в пер­спективності галузі, в якій буде діяти ваш бізнес, і викликати довіру до нього описом позитивних якостей і особливостей запропонованого вами продукту і підприємства, де він буде вироблятись.

Якщо підприємство вже існує, то слід почати з короткої історії бізнесу: коли засновано бізнес, основні етапи його розвитку, ре­альні успіхи. І все це слід узгодити з наміченими цілями та орієнтирами підприємства, а також станом справ у галузі, тенденціями її розвитку, короткою характеристикою нових продуктів, нових ринків. Крім того, слід розглянути нові фактори, які в перспективі можуть позитивно чи негативно вплинути на цю галузь. Описуючи галузь, важливо показати абсолютні розміри ринку, схильний він до росту чи застою, основні сегменти ринку (групи споживачів).

У цьому ж розділі розкривається концепція поведінки підприємства в галузі. Для цього необхідно зазначити статус вашого біз­несу (він розпочинається, розширюється чи перебуває на стадії придбання), а також чітко описати продукт чи послугу, з якою ви виходите на ринок:

— його основні якості, а також дизайн, упакування. При цьому якісні характеристики товару слід пов’язувати з потребами його потенційних покупців;

— конкурентний потенціал товару, тенденції його споживання;

— рівень захисту товару, тобто чи має підприємство патент, авторське право, зареєстровану торгову марку тощо.

Слід особливо наголосити, що в основі будь-якого бізнес-плану лежить підприємницька ідея. Пошук ідеї свого бізнесу — одне з найбільш важливих і відповідальних завдань підприємця, адже він знаходить у цій ідеї можливість реалізації своєї суті, таланту, темпераменту, знань та інтуїції.

Джерела народження нових ідей можуть бути найрізноманітнішими, але частіше за все ними є:

споживачі. Постійні контакти з ними, пошук формальних і неформальних способів виявлення їхньої думки у багатьох випад­ках приводять до появи нових успішних ідей у бізнесі;

діючі підприємства. Детальний аналіз їхньої роботи часто дає змогу сформувати концепцію власного бізнесу;

уряд. Діяльність деяких урядових установ, наприклад комітету з винаходів і відкриттів, може бути джерелом нових підприємницьких ідей;

результати досліджень і розробок. Вони можуть бути одержані самими підприємцями або ж запозичені в інших дослідницьких організаціях.

Важливо не тільки знати, а й уміти використовувати на практиці методи творчого (евристичного) пошуку підприємницьких ідей. Зараз використовується велика кількість різних методів твор­чого пошуку підприємницьких ідей. Усю сукупність їх можна розбити на три групи (рис. 17.3). Суть кожного із зазначених методів висвітлено в роботах М. С. Соболя [126, с. 41] і С. Ф. Покро­пивного та В. М. Колота [109, с. 46—49].

Рис. 17.3. Методи творчого (евристичного) пошуку
підприємницьких ідей

У [97, с. 92—102] було детально розглянуто приклад розробки бізнес-плану, в якому була реалізована підприємницька ідея організації виробництва молока в селянському (фермерському) господарстві «Онука» Кагарлицького району Київської області. До 1997 р. воно спеціалізувалось тільки на виробництві рослинницької продукції (зернові і цукрові буряки). Бізнес-планом передбачалось змінити спеціалізацію господарства і вийти у 2000 р. на виробництво 300 т молока за рік (50 корів продуктивністю 6 т). План був успішно виконаний. Крім того, фермер розширив площі земель з 80 га (50 га фермерської і 30 га орендованої у сільської ради) до 480 га за рахунок оренди земельних паїв членів сусіднього підприємства.

Тепер розглянемо приклади розробки двох бізнес-планів у 2002 р.: більш детально — великим підприємством-птахофабри­кою «Іванків» Бориспільського району Київської області і фрагментарно — фермерським господарством «Яблуневий сад» Звенигородського району Черкаської області (див. підрозд. 8.3). У першому з них реалізується підприємницька ідея підвищення ефективності виробництва яєць за рахунок організації власних комбікормів, а в другому — підвищення ефективності виробництва яблук завдяки організації зберігання їх у холодильнику (див. підрозд. 8.3).

Так, у цьому розділі бізнес-плану щодо підвищення ефективності виробництва яєць за рахунок виробництва власних комбікормів і залучення інвестицій у ТОВ агрофірму «Іванків» Бориспільського району Київської області зазначається, що птахофабрику було створено в 1963 р. і після відповідних реформувань (птахорадгосп, КСП, СВК) з 2001 р. вона функціонує як ТОВ агрофірма «Іванків».

Підприємство спеціалізується на виробництві курячих яєць (у 2001 р. у структурі виручки яйця займали 75 %), має 3600 га землі, у тому числі 3050 га ріллі, де вирощують переважно зернові та кормові культури. У господарстві є 914 голів великої рогатої худоби, у тому числі 400 корів і 140 свиней. Протягом 1999—2000 рр. підприємство було збитковим, а в 2001 р. отримало 379 тис. грн чистого прибутку, при цьому від реалізації яєць — 1170 тис. грн прибутку за рахунок підвищення продуктивності птиці.

В основі підприємницької ідеї переходу на виробництво власних комбікормів лежать:

висока (близько 75 %) питома вага вартості комбікор­мів у структурі собівартості яєць;

комбікорми власного виробництва є значно дешевшими та якіснішими порівняно з купованими;

досвід виробництва власних комбікормів із зерна власного виробництва на птахофабриках ВАТ-держплем­заводу «Рудня» Броварського району Київської області та фермерського господарства в гміні Скржишов Тарновського повіту Малопольського воєводства (Польща) — із купованого зерна.

ГАЛУЗЬ. За 1990—2001 рр. виробництво яєць в Україні скоротилось із 16,3 до 9,7 млрд шт. Різко знизився рівень споживання яєць: з 272 до 175 шт. на душу населення (науково обґрунтована норма — 292 шт.). Причому це зниження відбулось за рахунок господарств су­спільного сектору (з 10,1 до 3,7 млрд шт.). У 2002 р. в Україні було 656 птахогосподарств, з них 86 спеціалізувалось на виробництві племінної продукції, 150 — яєць, 82 — м’яса птиці (з них 44 — бройлерів), 195 — міжгосподарських птахівничих підприємств 143 — інкубаторно-птахівничі господарства. Виробництво яєць в особистих господарствах населення практично не зменшилось (у 2001 р. — 6 млрд шт.), а їхня питома вага у загальному виробництві яєць становить 62 %.

Слід відзначити, що з 1998 р. у галузі намітилось стійке зростання виробництва: у 2001 р. порівняно з 1997 р. виробництво яєць збільшилось на 17 %, причому у всіх інших галузях тваринництва (крім молока) і далі відбувається спад.

ПРОДУКЦІЯ. Основним видом товарної продукції підприємства буде товарне куряче яйце. Воно входить до основних продуктів харчування населення і тому характеризується нееластичним попитом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+