Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.3. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану

17.3. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану

Зміст і обсяг бізнес-плану залежать від:

цілей розробки плану (залучення інвестицій, моделювання управління бізнесом, розвиток управлінських якостей підприємця, контакти з партнерами в бізнесі) і аудиторії, якій він адресований (потенційні інвестори: банки, індивідуальні інвестори, фонди підтримки підприємництва; сам підприємець, партнери в бізнесі, майбутні наймані працівники);

сфери діяльності, до якої належить бізнес (виробництво, надання послуг, роздрібна чи оптова торгівля, будівництво, посередницька діяльність);

розміру бізнесу (великий, середній, малий) і суми коштів, необхідні для його організації;

конкретних характеристик майбутнього продукту (простий чи складний, принципово новий чи традиційний, призначений для споживання чи для виробництва) і стадії його життєвого циклу.

Таблиця 17.1

ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Складові

Зміст

1. Титульний лист

А. Повна назва та адреса фірми

Б. Імена та адреси засновників

2. Зміст бізнес-плану

А. Перелік основних розділів

Б. Перелік таблиць, рисунків

3. Резюме

2—3 сторінки тексту, де узагальнено ключові положення бізнес-плану

4. Галузь, підприємство та його продукція

А. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі

Б. Підприємство і концепція його поведінки в галузі

В. Опис продукції (послуг)

Г. Стратегія зростання підприємства

5. Дослідження ринку та маркетинг-план

А. Покупці, місткість і динаміка росту

Б. Конкуренція. Оцінка обсягу продажу

В. Маркетингова стратегія

Г. Політика ціноутворення і торгова політика, реклама

6. План виробництва

А. Виробничий процес

Б. Приміщення, обладнання

В. Постачальники сировини і матеріалів

7. Організаційний план

А. Форма організації бізнесу (організаційно-пра­вова форма бізнесу)

Б. Власники фірми і керівники

В. Організаційна схема і розподіл обов’язків

Г. Планування чисельності персоналу

8. Фінансовий план

А. План доходів і витрат

Б. Розрахунок беззбитковості

В. Рух грошової готівки

Г. Баланс підприємства

9. Інвестиційний план

А. Потреба у фінансуванні

Б. Використання фондів

В. Повернення коштів інвесторам

10. Оцінка ризику і програма управління ним

А. Перелік можливих ризиків і проблем

Б. Шляхи мінімізації ризиків

11. Додатки (можливі)

А. Технічні дані про продукцію

Б. Схеми виробничих потоків

В. Організаційна схема

Чим більший бізнес, що створюється, чим складніші характеристики майбутнього продукту і чим більше інвестицій цей бізнес вимагає, тим детальнішим має бути й бізнес-план. Наявність декількох факторів, що визначають зміст бізнес-плану та його обсяг, свідчить про те, що не існує стандартної, універсальної, загальної для всіх випадків форми бізнес-плану. Однак це не означає, що не існує загальних підходів до його розробки: структури плану, послідовності та організації розробки, змісту окремих розділів.

В агропромисловому комплексі більшість підприємців розроб­ляють бізнес-плани з метою залучення інвесторів до фінансування свого проекту. При цьому найбільші труднощі виникають під час розробки бізнес-плану у сфері виробничої діяльності. Тому далі зупинимось на структурі та змісті бізнес-плану, що орієнтований на залучення банківського капіталу у виробничу діяльність (табл. 17.1).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

17.3. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану