Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.3.7. Інвестиційний план

17.3.7. Інвестиційний план

У фінансовому плані одержано відповіді на два запитання: скільки коштів потрібно для реалізації даного проекту і коли можна чекати повного повернення вкладених коштів та отримання інвесторами доходів від них. У цьому ж розділі слід викласти план одержання коштів для створення чи розширення підприємства.

Формами і джерелами одержання фінансових коштів можуть бути:

банківські позички;

комерційні кредити;

інвестиції різних інвестиційних установ;

кошти, одержані від приватних інвесторів;

кошти від продажу облігацій та акцій;

лізингове фінансування;

кошти урядових установ та ін.

При цьому можливі різні варіанти поєднання акціонерного та позичкового інвестування. Фінансування через кредити краще для проектів, пов’язаних із розширенням виробництва на вже діючих (і успішно) підприємствах. З одного боку, від таких підприємств банкіри не вимагатимуть підвищеної плати за кредит, адже ризик вкладів тут не дуже високий, а з другого — немає особливих проблем з пошуком матеріального забезпечення кредитів: для цього можна використати вже наявні активи.

Для фінансового обґрунтування інвестиційного проекту в бізнес-плані розраховують дві групи показників: показники фінансового стану та показники ефективності  інвестицій, розраховані за вибраною ставкою дисконтування. Перша група характеризує ефективність оперативної діяльності підприємства в ході реалізації інвестиційного проекту, а друга — ефективність залучення інвестицій у проект. Усі показники розраховують, як правило, за загальноприйнятою методикою [76].

На підставі інформації про потребу в обладнанні, що її наведено в розділі «План виробництва», ВАТ агрофірмі «Іванків» для організації виробництва комбікормів на власній виробничій базі потрібні інвестиції на суму 219,5 тис. грн (табл. 17.5).

Таблиця 17.5

Потреби в обладнанні та його вартість

Обладнання

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн

Вартість,
тис. грн

Дозатор Д-50Ш-6

10

12,5

125,0

Дозатор Д-5Ш-БП.01

3

11,3

33,9

Дозатор  ДР-50

1

12,6

12,6

Змішувач ЗМГ-1

1

48,0

48,0

Усього

15

´

219,0

Витрати на доставлення та монтаж зазначеного обладнання становитимуть близько 70 тис. грн, тобто 30 % від вартості придбання. Крім того, потрібно ще витратити 60 тис. грн на реконструкцію приміщення і ремонт наявного обладнання. Загальна сума інвестицій для створення цеху з виробництва власних комбікормів становитиме 350 тис. грн. На інвестування цих витрат можна використати прибуток минулого року, а також отримати позики строком до одного року, оскільки строк окупності вкладених коштів менше одного року. Якщо на виконання проекту буде взято комерційний кредит, то як заставу можна запропонувати наявну сільськогосподарську техніку та автомобілі, ринкова вартість яких становить 450 тис. грн.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+