Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.3.6. Фінансовий план

17.3.6. Фінансовий план

Цей розділ є ключовим розділом усього бізнес-плану і становить особливий інтерес як для підприємця, так і для інвестора. Підприємцю фінансовий план має чітко і ясно показати:

звідки і коли підприємство одержуватиме гроші;

на що і коли ці гроші витрачатимуться;

яким буде фінансовий стан підприємства в кінці планового періоду.

Потенційному інвесторові цей план дозволяє відповісти на питання: чи здатне підприємство виконати взяті на себе зобов’язання, чи зможе ефективно розпорядитись одержаними коштами, щоб своєчасно повернути борги чи забезпечити достатній прибуток на вкладений капітал.

Зазначені цілі фінансового плану і вимоги інвесторів визначають його зміст, послідовність розробки, часовий горизонт та рівень деталізації. Особливістю цього плану порівняно з іншими розділами бізнес-плану є те, що всі фінансові документи мають стандартну форму і не допускають відхилень. Такі жорсткі вимоги до їх складання випливають із необхідності забезпечення єдиної методології розрахунку показників плану, щоб інвестор зміг самостійно за стандартною методикою провести аналіз майбутнього фінансового стану підприємства і відповідно до цього прийняти рішення про доцільність вкладання коштів у даний проект.

Тому фінансовий розділ бізнес-плану має включати такі три основні частини:

1) план доходів і витрат (прибутків і збитків). На додаток до плану доходів і витрат інвестори вимагають провести також аналіз беззбитковості шляхом побудови графіка беззбитковості (див. рис. 17.4);

2) план руху грошових коштів (готівки);

3) плановий баланс.

Як правило, інвестори хочуть бачити фінансові показники на три роки наперед (для нових підприємств), а для діючих, крім того, і за три попередні роки. При цьому планові форми на перший рік розробляють за місяцями, а на наступні — за кварталами.

Фінансові результати розглянутих вище (див. «План виробництва») варіантів організації виробництва власних комбікормів у ВАТ агрофірмі «Іванків» представлені в табл. 4.2. Слід підкреслити, що тут зроблено розрахунки тільки для виробництва основної продукції господарства — курячих яєць, що дають понад 75 % товарної продукції господарства (потреба комбікорму для цього в третьому варіанті становить 9583 т) і не враховано потребу комбікорму для молодняку птиці (1134 т), поголів’я великої рогатої худоби і свиней. Зроблено це свідомо, щоб чіткіше показати економічну ефективність переведення яєчного птахівництва на використання власних комбікормів.

З цією метою (для чистоти зіставлення) у всіх варіантах змінюють тільки один показник — собівартість 1 т комбікормів (з 644 грн/т у першому варіанті — тобто на рівні фактичної ціни 2001 р. — до 569 грн/т у другому і 532 грн/т — у третьому і четвертому варіантах. Усі ж інші фактори ефективності виробництва (ціни реалізації яєць, інші виробничі витрати, крім вартості комбікорму) залишаються незмінними.

Реалізація другого варіанта (власні комбікорми, але 52 % їх виготовлено із зерна власного виробництва, а 48 % — із купованого) порівняно з першим (100 % купованих комбікормів) забезпечує господарству 719 тис. грн додаткового прибутку (табл. 4.2), відповідно, третього варіанта — 1073 тис. грн і четвертого — 3103 тис. грн. Одночасно зростає і рентабельність виробництва яєць — із 19 % у першому варіанті до 32 % у другому і 39 % — у третьому і четвертому.

Таблиця 17.2

Економічна ефективність використання
власних комбікормів У ТОВ агрофірмі «Іванків»*

Показники

2001 р.

Проектні варіанти

1

2

3

4

Поголів’я птиці, тис. гол.

127,3

188,4

188,4

188,4

350

Продуктивність птиці, шт.

223

228

228

228

228

затрати комбікорму, т

5620

9583

9583

9583

17785

у т. ч. куповані

5620

9583

із власного зерна

5001

5001

5001

із купованого зерна

4582

із зерна, одержаного з орендованих земель

4582

12783

Собівартість 1 т комбікормів, грн

644

644

569

532

532

Вартість комбікормів, тис. грн

3748

6171

5453

5098

9462

Собівартість 10 шт. яєць, грн

1,68

1,76

1,59

1,51

1,51

Поточні витрати, тис. грн

4778

7569

6851

6496

12061

Виробництво яєць, тис. шт.

26 455

42 955

42 955

42 955

79 090

Ціна реалізації 10 шт. яєць, грн

2,13

2,11

2,11

2,11

2,11

Реалізація яєць, тис. шт.

28 342

42 783

42 783

42 783

78 774

Виручка від реалізації, тис. грн

6037

9027

9027

9027

16621

Прибуток, тис. грн

1259

1458

2177

2531

4561

Рентабельність, %

26

19

32

39

39

Зростання прибутку порівняно з першим варіантом, тис. грн

´

´

719

1073

3103

       

*Розрахунки в цій і наступних таблицях по ТОВ агрофірмі «Іванків» виконані спільно з О. Занозою

У табл. 17.3 наведено план доходів і витрат по головній галузі підприємства на третій рік реалізації бізнес-плану. Прогноз цін реалізації яєць зроблено на основі аналізу помісячних цін за останні три роки в Україні. Слід відзначити чітку орієнтацію підприємства на планування максимальних обсягів виробництва продукції у місяцях з найвищою ціною на яйця.

Для визначення рівня беззбитковості по кожному з трьох пер­ших варіантів було побудовано графіки беззбитковості. Беззбитковий рівень виробництва у першому варіанті досягається за продуктивності курей 151 яйце за рік, у другому — 128 і третьому — 118 яєць. Таким чином, найвигіднішим є третій, тобто коли підприємство забезпечує потребу в комбікормах і зерні для них за рахунок власного виробництва.

Розглянуті вище варіанти організації виробництва власних комбікормів на птахофабриці «Іванків» передбачають певну етапність здійснення бізнес-плану. Так, другий варіант слід реалізувати вже у 2003 р., для чого у другій половині 2002 р. потрібно придбати і встановити необхідне нове обладнання в комбікормовому цеху, відремонтувати його приміщення і старе обладнання. У 2003 р. для виробництва власних комбікормів має бути використано 5 тис. т власного зерна і 4,58 тис. т придбано на ринку.

Одночасно (до літа 2003 р.) слід вирішити питання про оренду 1500 га ріллі з тим, щоб закласти основу для реалізації третього варіанта повністю на власному зерні у 2004 р. Одержаний додатковий прибуток слід реінвестувати в реконструкцію існуючих пташників з тим, щоб протягом 2004—2005 рр. реалізувати четвертий варіант бізнес-плану, довівши поголів’я курей-несучок до 350 тис. голів і оренду земельних угідь до 4,5 тис. га. Ураховуючи це при розрахунку потужності комбікормового цеху вже на першому етапі виходили з перспектив зростання поголів’я птиці, а також забезпечення власними комбікормами поголів’я великої рогатої худоби і свиней, що є в господарстві.

Слід звернути увагу, що розглянутий бізнес-план свідчить ще про значні резерви підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції в господарстві. Так, аналіз структури вартості сировини, яка йде на виготовлення комбікормів (табл. 17.4) показує, що інгредієнти власного виробництва (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес) займають усього 38 %, а куповані — 62 %, з них соняшникова і соєва макуха, відповідно, 19,8 і 18,5 %; трав’яне борошно — 4,6 %. У перспективі для зниження собівартості 1 т комбікормів доцільно:

організувати виробництво власного трав’яного борошна;

для зменшення потреби в дорогих купованих інгредієнтах з високим вмістом білка (соняшникова і соєва макуха) налагодити, враховуючи досвід держплемзаводу «Рудня» Броварського району, вирощування гороху, соняшнику, сої та люпину;

налагодити виробництво власного преміксу, купуючи для цього необхідні інгредієнти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+