Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.3.5. Організаційний план

17.3.5. Організаційний план

Проведені американськими аналітиками дослідження показали, що у 80 % випадків причинами невдач підприємців, що розпочинають діло в малому бізнесі, є некомпетентність і відсутність управлінського досвіду. Складаючи бізнес-план, слід виходити з того, що ці дані відомі також інвесторам (партнерам). Тому потрібно переконати їх у правильності вибраної форми організації бізнесу, довести, що ви, ваша команда менеджерів та інший персонал здатні втілити цей бізнес-план у життя.

У цьому розділі бізнес-плану на особливу увагу заслуговують обґрунтування способу входження в бізнес і вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності. Є три основні способи входження в бізнес: створення нової фірми, шляхом укладання франчайзингового контракту, шляхом купівлі вже існуючого бізнесу. Переваги і  недоліки кожного із зазначених вище способів входження в бізнес, а також основних організаційно-правових форм підприємницької діяльності (одноосібне володіння, товариство, корпорація) представлені в [98, с. 48—50]. За необхідності слід показати можливі зміни юридичного статусу бізнесу в перспективі. Якщо це корпорація, то треба навести короткі дані стосовно основних акціонерів і про те, якою часткою основного капіталу вони володіють, а також про тип і кількість акцій. Якщо це товариство, то потрібно описати партнерів і умови статутної угоди. У додатку слід подати копії відповідних юридичних документів (державний акт на володіння землею, угода про товариство тощо).

Важливими є також такі питання розділу:

яка потреба бізнесу в персоналі, які працівники (основні, спеціалісти, допоміжні та ін.), якого профілю, з якою освітою і досвідом потрібні для успішного ведення справи;

хто входить до керівного складу підприємства, їхні короткі анкетні дані, розподіл обов’язків між ними;

які умови і форми оплати праці працівників і членів команди управлінців;

хто залучається зі сторони для роботи як консультанти;

як виглядає організаційна схема підприємства.

Організаційною та юридичною формою бізнесу в першому прикладі є приватне селянське (фермерське) господарство. Власник підприємства — Олійник Микола Сергійович, 1955 р. народження, має середню спеціальну освіту, товарним садівництвом в ОГН займався з 1986 р., а з 1999 р. очолює фермерське господарство. Його обов’язки: менеджмент, маркетинг, участь у сільськогосподарських роботах і в реалізації продукції.

Членами господарства є також:

— дружина фермера Олійник К. В., яка має середню спеціальну і педагогічну освіту. Її обов’язки: участь у сільськогосподарських роботах;

— дочка фермера Олійник Н. М., має вищу економічну освіту (магістратура КНЕУ за спеціальністю «Аграрний менеджмент». Її обов’яз­ки: планування, бухгалтерський облік, участь у сільськогосподарських роботах;

— зять фермера Чухлібс В. має середню спеціальну освіту. Його обов’язки: робота на пилорамі, участь у сільськогосподарських роботах.

У фермера працюють на постійній роботі чотири працівники, які виконують усі виробничі процеси у садівництві та в інших галузях господарства (виготовлення та укладання тротуарної плитки на об’єктах; робота на пилорамі). Їхня оплата праці — щомісячне авансування з оплатою за кінцевими результатами залежно від обсягів вироб­ництва і реалізації продукції.

У другому прикладі організаційною та юридичною формою бізнесу є ТОВ — птахофабрика «Іванківська». Учасниками товариства є такі особи:

Прізвище

Посада

Освіта

Стаж
роботи
в госпо-
дарстві

Загаль-
ний стаж
роботи

Частка
власності,
тис. грн

Кириленко Г. П.

Директор

вища

9

41

15,6

Демешко В. О.

Заст. директора з виробництва

вища

27

45

46,9

Ващенко О. М.

Гол. інженер

вища

17

22

19,5

Лузан П. В.

Нач. фін. відділу, гол. бухгалтер

вища

8

16

7,6

Тур А. І.

Провідний юрист-консультант

вища

8

12

5,5

Гапоненко В. І.

Нач. відділу кадрів

середня
спеціальна

23

25

20,3

Кравчун В. М.

Зав. автопарком

вища

11

11

11,3

Алексевич В. Я.

Гол. енергетик

вища

20

30

21,9

Підприємство добре забезпечене також провідними спеціалістами та персоналом для належної діяльності як головної галузі (птахівництва), так і інших.

До складу нового цеху з виробництва комбікормів входитимуть:

— керівник цеху — інженер-технолог. Він буде відповідати за вироб­ництво комбікормів і виконувати функції інженера-технолога;

— провідний зоотехнік займатиметься розробкою рецеп­тів комбікормів для відповідних вікових груп курей, ВРХ і свиней та слідкуватиме за якістю комбікормів та сировини для них;

— 12 працівників кормоцеху.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+