Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. 8.4. Нормування шумів

В Україні І в міжнародній організації зі стандартизації застосовуєтьс принцип нормування шуму на основі граничних спектрів (граничні допустимих рівнів звукового тиску) в октавних смугах частот.

Граничні величини шуму на робочих місцях регламентуються ГОСЇ 12.1.003-86. В ньому закладено принцип встановлення певни параметрів шуму, виходячи з класифікації приміщень за їх використання для трудової діяльності різних видів.

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот т еквівалентні рівні звуку на робочих місцях слід вибирати згідно з табл. 2.8

В нормах передбачаються диференційовані вимоги до допустимії рівнів шуму в приміщеннях різного призначення в залежності від характер праці в них. Шум вважається допустимим, якщо вимірювані рівні звуковоН тиску у всіх октавних смугах частот нормованого діапазону (63—8000 Ft будуть нижчі, ніж значення, котрі визначаються граничним спектром.  ]

Використовується також принцип нормування, котрий базується на регламентуванні рівня звуку в дБА, котрий вимірюється npj ввімкненні коректованої частотної характеристики А шумоміра В цьоЦ випадку здійснюється інтегральна оцінка всього шуму, на відміну вії спектральної.

Таблиця 2.8 Допустимі спектри рівнів звукового тиску

 

 

 

Робоче місце

Рівень звукового тиску, дБ, в октавних смугах Із середньогеометричними частотами, Гц

Рівень зву­ку І еквіва­лентний DI-вень звуку, дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Приміщення конструкторських бюро, програмістів обчислю­вальних машин, лабораторій для теоретичних робгг І опрацювання експериментальних даних, прийому хворих в медпунктах

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Приміщення керування, робочі кімнати

79

70

68

58

55

52

50

49

60

Кабіни спостережень І дистан щиного керування без мовного звязку по телефону

94

87

82

78

75

73

71

70

80

з мовним зв'язком по телефону

83

74

68

63

60

57

55

54

65

Приміщення І дільниці точного збирання, примщаіня лабораторій для виконання експериментальних робіт

94

87

82

78

75

73

71

70

80

Постійні робочі мкия І робочі зони у виробничих приміщеннях І на території підприємств

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Нормування рівня звуку в дБА суттєво скорочує об'єм вимірювань і спрощує обробку результатів. Однак цей принцип не дозволяє визначити частотну характеристику необхідного шумоглушіння у випадку перевищення норми. В той же час саме ці дані необхідні при проектуванні заходів щодо зниження шуму.

Нормування шуму за рівнями звуку в дБА та за граничними спектрами застосовуються для оцінки постійного шуму. Для оцінки непостійних шумів використовується еквівалентний рівень, котрий рівний рівню постійного звуку, широкосмугового, неімпульсного шуму, котрий справляє такий самий вплив на людину, як і даний непостійний шум.

Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівньзвукового тиску LB, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Для орієнтовної оцінки в якості характеристики постійною широкосмугового шуму на робочих місцях допускається приймат, рівень звуку в дБА, вимірюваний за часовою характеристико! „повільно" шумоміра.

Нормованою характеристикою непостійного шуму на робочиї місцях є інтегральний критерій — еквівалентний (за енергією) рівені звуку в дБА. Еквівалентний рівень звуку LAekb в дБА даног< непостійного шуму — рівень звуку постійного широкосмугового шуму котрий має той же самий квадратичний звуковий тиск, що і даниі непостійний шум протягом певного інтервалу часу, що визначаєтьа за формулою:

де PJt) — точне значення середнього квадратичного звукового тиску з врахуванням корекції А шумоміра, Па;

Ро — вихідне значення звукового тиску (в повітрі Ро = 2x.lO~s Па); Т — час дії шуму, год.

Еквівалентні рівні звуку непостійного (непереривчастого) шуму в кожній точці при вимірюваннях шумоміром визначають за такою послідовністю:

 

— визначають поправки ALA , дБА, ЛЦ, дБ до значень виміряний рівнів звуку або октавних рівнів звукового тиску в залежності віл тривалості ступенів шуму (табл. 2.9);


— розраховують різниці LA - ALf , L - AL: для кожного ступеня шуму;

— отримані різниці додають згідно з даними, наведеними нижче
(табл. 2.10):

Таблиця 2.10

Добавки до більш високого рівня в залежності від різниці двох додаваних рівнів

 

Різниця двох додаваних рівнів, дБА, дБ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

22

Добавка до більш високого рівня, дБА, дБ

3,0

2,5

2,0

1,8

1,5

1,2

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

0

Визначений сумарний рівень і буде еквівалентним рівнем звуку або рівнем звукового тиску.

ГОСТ 12.1.003-86 не враховує різноманітності трудової діяльності. Найбільш раціонально при встановленні гранично допустимих рівнів шуму виходити з категорій важкості та напруженості праці.

Для окремих виробництв можна знижувати допустимі рівні звуку з врахуванням категорії важкості та напруженості праці згідно з табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Оптимальні рівні звуку на робочих місцях для робіт різних категорій важкості і напруженості

 

Категорія напруженості праці

Категорія важкості праці

Легка

І

Середньої важкості II

Важка III

Дуже важка IV

Мало напружена І Помірно напружена IIНапружена III Дуже напружена IV

80 70 60 50

80 70 60 50

75 65

75 65

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+