Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Марксистська класифікація факторів суспільного виробництва

2.1 Марксистська класифікація факторів суспільного виробництва

Матеріальне виробництво складає основу життя людського суспільства. Люди не можуть перестати робити, оскільки вони не можуть перестати споживати.

У процесі виробництва людина, по-перше, взаємодіє з природою, по-друге, вступає у взаємини з іншими людьми. Таким чином, марксистський підхід до класифікації факторів виробництва є формаційним; він розглядає виробництво як суспільне виробництво, як зміну різних суспільно-економічних формацій із властивими ним виробничими відносинами. К. Маркс виділяє три фактори виробництва:

Предмет праці — це те, на що впливає людина в процесі виробництва. Усі предмети праці поділяються на дві великі групи: дані природою і сирі матеріали чи сировина. До складу останніх включають ті предмети праці, що вже піддалися первісній обробці.

Засоби праці — це все те, що люди поміщають між собою і предметом праці. Засоби праці так само підрозділяються на дві групи: знаряддя праці та інші засоби праці.

Знаряддя праці — це те, чим люди безпосередньо впливають на предмет праці, наприклад, машини, інструменти.

Інші кошти праці чи умови виробництва — це все те, що необхідно для нормального функціонування процесу виробництва (виробничі будинки, спорудження, лінії електропередач і т.п.). Предмети і кошти праці в сукупності складають засоби виробництва.

Праця — доцільна діяльність людини, у процесі якої вона перетворює предмет праці для задоволення своїх потреб.

Праця має свідомий характер; у процесі праці людина створює і використовує знаряддя праці.


Єдність засобів виробництва і працівників, що приводять їх у рух складає продуктивні сили суспільства.

Визначені зв'язки і відносини, у які незалежно від своєї волі і свідомості вступають між собою люди в процесі виробництва, називаються виробничими відносинами. Система виробничих відносин — це об'єктивні взаємозалежні відносини, що складаються між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання, тип яких визначається відносинами власності.

Єдність продуктивних сил і виробничих відносин являє собою спосіб виробництва матеріальних благ.

Спосіб виробництва, узятий у єдності з ідеологічною і політичною надбудовою, із усіма характерними для нього формами діяльності людей, складає суспільно-економічну формацію.

В історії суспільства п'ять суспільно-економічних формацій послідовно переміняли один одного: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, соціалістична.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+