Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Сучасні економісти про класифікацію економічних ресурсів

2.2 Сучасні економісти про класифікацію економічних ресурсів

Економічні ресурси — це елементи, що можуть бути використані для виробництва економічних благ.

Фактори виробництва — економічна категорія, що позначає вже реально втягнені в процес виробництва ресурси. Іншими словами, фактори виробництва — це виробляючі ресурси.

На відміну від ресурсів фактори стають такими тільки в рамках взаємодії. Тому виробництво завжди є взаємодіюча єдність його факторів.

Сучасна економічна теорія класифікує фактори виробництва з погляду їхньої прибутковості. Міра прибутковості кожного фактора в конкретних економічних умовах — одна з центральних проблем науки.

До числа найважливіших ресурсів у сучасному суспільстві відносяться земля, праця, капітал (у тому числі його організація), підприємницька здатність і інформація.

земля як фактор виробництва має трояке значення:

—у широкому змісті вона означає усі використовувані у виробничомупроцесі природні ресурси,

—у ряді галузей (аграрної, видобувної, рибної) земля є об'єктгосподарювання, коли вона одночасно виступає і предметом праці, ізасобом праці;

—у межах всієї економіки земля може виступати як об'єкт власності;

капітал — так називають матеріальні і фінансові ресурси в системі факторів виробництва. Капітал — це створені минулою працею блага, використовувані для виробництва товарів і послуг;

праця — та частина суспільства, що безпосередньо зайнята в процесі виробництва (іноді використовують і такий термін, як «економічно активне населення», що охоплює тільки працездатних, зайнятих у виробництві).


підприємницька здатність — це особливий вид людського ресурсу, що укладається в здатності найбільше ефективно використовувати ресурси для виробництва економічних благ. Головною соціальною функцією підприємця варто визнати організацію дохідного виробництва. Виділення підприємництва в особливий вид ресурсу зв'язане з тим, що підприємець:

з'єднує матеріальні і людські ресурси;

приймає основні (оптимальні) рішення в умовах ризику;

є новатором, що прагне вводити в побут на комерційній основі нові продукти, технології;

інформація — упорядкована система знань. Кожен фактор виробництва здатний принести своєму власнику доход: "капітал" приносить "відсоток", "праця" — "зарплату", "земля"—"ренту", "підприємництво"—"прибуток", "інформація" — приріст доходу в результаті зменшення ризику.

Характеризуючи виробництво як взаємодію п'яти його факторів, ми даємо технологічну характеристику виробництва.

Але оскільки кожен фактор представлений його власником, то виробництво здобуває суспільний характер, стає соціальним процесом. Виробництво перетворюється в результат виробничих відносин між власниками факторів виробництва. Таким чином, економічна наука синтезує марксистський і сучасний підходи до аналізу факторів виробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+