Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємств. Правові основи функціонування підприємств в Україні

Підприємство – це організаційно виокремлена та економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію, виконує роботу або надає платні послуги.

 

До характерних особливостей підприємства слід віднести наступне:

-         економічна відокремленість

-         технологічна відокремленість

                 Наприклад, підприємство водопостачання не залучає до   виробничого  процесу інше підприємство для подачі води, яку вони  підняли насосними станціями у  мережу.

-         юридичне оформлення відокремленості

-         участь у суспільному розподілі праці

Типовими умовами діяльності підприємства у ринковому середовищі є:

А) самостійне здійснення відтворювального процесу;

Б) повна економічна відповідальність за результати своєї діяльності;

В) прибуток, який є головним джерелом коштів для розвитку підприємства;

Г) підприємство конкурує з іншими підприємствами;

Д) економічна допомога держави носить локальний, винятковий характер.

 

Головну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, називають місією. Місією сучасного підприємства вважають виробництво продукції (робіт, послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимального прибутку

Діяльність підприємств в Україні регламентується Законом України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. з подальшими змінами та доповненнями.

 

Закон України “Про підприємства в Україні” складається з 7 розділів:

1.     Загальні положення.

2.     Створення підприємств і порядок його реєстрації.

3.     Майно підприємства.

4.     Управління підприємством і самоврядування трудового колективу.

5.     Господарська, економічна та соціальна діяльність підприємства.

6.     Підприємство й держава.

7.     Ліквідація та реорганізація підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+