Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Класифікація підприємств та її практичне значення

Для забезпечення ефективної діяльності в сучасних умовах, кваліфікованого управління підприємствами важливою є повна класифікація підприємств за певними ознаками.

Класифікація підприємств – це їх угруповання за певною ознакою (табл. 2.1).

 

Класифікаційні ознаки

Види підприємств

Мета й характер діяльності

-          комерційні (які мають прибуток)

-          некомерційні (доброчинні, освітянські, медичні, наукові та підприємства невиробничої сфери)

Вид діяльності

-          завод

-          банк

-          інститут

-          контора

-          агентство

-          магазин

-          фірма .. тощо

Форма власності майна

-          приватні (індивідуальні та сімейні)

-          колективні

-          комунальні

-          державні

Національна належність капіталу

-          національні

-          закордонні

-          змішані (спільні)

Правовий статус і форма господарювання

-          одноосібні

-          кооперативні (виробничі та споживчі)

-          орендні

-          господарські товариства (повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, командитне, акціонерне товариство)

Галузево-функціональний вид діяльності

-          промислові

-          сільськогосподарські

-          будівельні

-          транспортні

-          торгові

-          виробничо-торгові

-          торгово-посередницькі

-          інноваційно-впроваджувальні

-          лізингові

-          банківські

-          страхові

-          туристичні

-          житлово-комунальні

Технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкування

-          головні

-          дочірні

-          асоційовані

-          філії

Розмір за кількістю працівників

-          великі

-          середні

-          малі (у промисловості та будівництві до 200 осіб, інші галузі виробничої сфери – 50, наука й наукове обслуговування – 100, галузі невиробничої сфери – 25, роздрібна торгівля – 15)

-          мікропідприємства (до 10 осіб та виручкою до 250 тис. грн. на рік)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+