Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.3. Права Мінекономіки України

2.1.3. Права Мінекономіки України

Мінекономіки України має право:

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), консультаційні та експертні організації для розгляду питань, що належать до його ком-
петенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, у тому числі й із залученням до них фахівців на договірній основі;

робити запити та одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і повноважень, у тому числі інформацію, документи й матеріали, пов’язані зі здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

скасовувати відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

здійснювати в межах своїх повноважень перевірки в центральних та місцевих органах виконавчої влади й органах місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями у сфері ціноутворення, а також суб’єктів підприємництва щодо дотримання ними порядку формування, установлення та застосування цін (тарифів);

застосовувати відповідно до законодавства України економічні (фінансові) санкції до суб’єктів підприємництва;

розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з недотриманням установленого порядку, формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також про невиконання вимог органів державного контролю за цінами та їхніх посадових осіб.

Мінекономіки України здійснює свої повноваження безпосередньо та через урядові органи державного управління, що діють у складі Мінекономіки України, та підпорядковані йому територіальні органи.

Мінекономіки України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також із відповідними органами інших держав.

Мінекономіки України в межах своїх повноважень на основі та з метою виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінекономіки України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінекономіки України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінекономіки України є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

У складі Мінекономіки України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління. Одним з таких урядових органів управління є Державна інспекція з контролю за цінами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+