Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами

Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1819 «Питання Державної інспекції з контролю за цінами».

Державна інспекція з контролю за цінами (далі — Держцін-
інспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекономіки та підпорядковується йому.

Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також згаданим вище Положенням.

У межах своєї компетенції Держцінінспекція організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністрові економіки та з питань європейської інтеграції України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами